Post van Weldadigheid

Bent u één van die miljoen Nederlanders die een voorouder heeft in de Koloniën van Weldadigheid? Veel nazaten gaan op zoek naar het lief en leed van hun voorouders. Helpt u mee die gegevens vindbaar te maken?

Stand van zaken

 • 135.321 scans
 • 464 deelnemers

 • 57.429
  • 57.6% Onbruikbaar
  • 42.4% Dubbel ingevoerd
  • 42.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 57.429
  • 57.6% Onbruikbaar
  • 42.4% Dubbel ingevoerd
  • 42.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.9%
Sylvia Suvaal

Sylvia Suvaal

Niet goed bij zijn hoofd

Zoals wel vaker een paar simpele zinnen die een heel persoonlijk verhaal oproepen.

Op 4 september 1843 schrijft de onderdirecteur over iemand die ontslag heeft verzocht:

“De bedelaarskolonist P. Galjard is iemand die niet goed bij het hoofd is en heeft voor de bedelaars-koloniste N. Smit zonder dat deze het wist mede het ontslag verzogt, welke vrouw niets met hem wil te doen hebben [...] zijne gedrag is naar zijne gesteldheid goed, men heeft niet met hem te doen, hij zegt gaarne, en ook wel zonder N. Smit, ontslagen te willen zijn.”

 

 

 • Anne Bruijne

  Anne Bruijne

  Dat vind ik nog redelijk, aangezien ik al "krankzinnigheid" in meerdere brieven ben tegengekomen. De manier waarop men over de kolonisten schreef vind ik behoorlijk neerbuigend. Maar ja, men dacht waarschijnlijk dat dit toch nooit gelezen zou worden , aangezien het gros toch analfabeet was. Er werd niet gerekend op lezende nazaten natuurlijk. Ze waren ook ontzettend lang van stof in die brieven, he?

  Soms vind ik het zelfs hartverscheurend. en soms moet ik hardop lachen als het bijvoorbeeld gaat over een deserteur in "verregaande dronkenschap" of het taalgebruik bij een 'zedenkwestie' en de citaat van het slachtoffer "jou rakkert!"