Van de Wieg tot het Graf

Drie mijlpalen in een levensweg: geboorte, huwelijk en de dood. Gemeenten houden deze gebeurtenissen al twee eeuwen nauwkeurig bij. Het Gelders Archief wil al deze levens uit de vergetelheid halen en op onze website zetten. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we al meerdere keren de hulp van honderden bevlogen vrijwilligers ingeschakeld. Helpt u mee in onze volgende grote indexeringsslag?

Stand van zaken

 • 266.814 scans
 • 479 deelnemers

 • 52.382
  • 4.2% Onbruikbaar
  • 19.6% Dubbel ingevoerd
  • 12.8% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 23.8%
 • 34.151
  • 4.2% Onbruikbaar
  • 19.6% Dubbel ingevoerd
  • 12.8% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 17%
Meedoen aan dit project

Project info

Ida

Ida

privacy en afbeeldingen

Regelmatig worden volledige afbeeldingen van akten als voorbeeld bijgevoegd. Bij vorige projekten was dit niet toegestaan, uit oogpunt van privacy. Wat is het standpunt van de projektleiding hierin?

 • Helly 54

  Helly 54

  ja, toch vind ik het ook niet gepast om een mening over een naam te geven. Kijk, dat doe ik tegen mijn man die in de kamer zit, maar verder hoort dat niet te gaan.

  Vreemde namen liggen vaak al gevoelig, niet leuk om dat hier nog eens bevestigd te zien.

 • Tom Willemsen (Gelders Archief)

  Tom Willemsen (Gelders Archief)

  Woeps, sorry Ida dit ben ik in de hectiek van de eerste weken glad vergeten. Ik kom er (nu voor het echie) op terug. 

 • Tom Willemsen (Gelders Archief)

  Tom Willemsen (Gelders Archief)

  @Ida aangezien de aktes openbaar zijn en straks ook openbaar in de database komen zien we geen problemen om aktes op het forum te delen. Maar je hebt wel een punt over het respectvol omgaan met de gegevens. Laten we afspreken dat we daar allemaal zelf verantwoordelijkheid voor dragen.

 • Ida

  Ida

  dankjewel