Goetgevonden! Besluiten van de Staten-Generaal (1576-1796)

Nieuwsgierig naar de manier waarop de kleine Republiek een grote speler werd op het wereldtoneel? Kruip aan tafel bij de hoogste bestuurders, ontcijfer hun besluiten en help mee de oerbron van de Nederlandse geschiedenis te ontrafelen!

Stand van zaken

 • 56.143 scans
 • 434 deelnemers

 • 23.274
  • 0.6% Onbruikbaar
  • 41.5% Ingevoerd
  • 15.8% Gecontroleerd
  Ingevoerd 42.1%
 • 8.883
  • 0.6% Onbruikbaar
  • 41.5% Ingevoerd
  • 15.8% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 16.3%
Meedoen aan dit project
 
Robert Vroom

Robert Vroom

Proost!

Me al langer afgevraagd waar de animositeit tussen Friezen en Hollanders vandaan komt; en nu ben ik erachter gekomen.

In Julij 1602 zoeken de Staten Generael middelen om de quote van Vrieslandt (tbv. de oorlogsinspanningen) "in treyn te brengen tot welcken eynde de heeren Staten Generael alsnoch in een opheve van vyer stuvers op elcke tonne biers ter tappe gesleten accorderen". De opheffe van een gulden per ton Souts zal ze verder worst geweest zijn maar zie hier de manier om onderlinge verhoudingen te verpesten.