Officiersboekjes Nationaal Militair Museum 1811-1940

Help het Nationaal Militair Museum (NMM) bij het toegankelijk maken van honderden officiersnamen met informatie over hun rang, loopbaan, regiment en aanstellingsdatum uit de officiersboekjes uit de periode van 1810-1940

Stand van zaken

 • 54.202 scans
 • 321 deelnemers

 • 37.862
  • 16% Onbruikbaar
  • 69.9% Dubbel ingevoerd
  • 69.7% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 85.9%
 • 37.784
  • 16% Onbruikbaar
  • 69.9% Dubbel ingevoerd
  • 69.7% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 85.7%
Meedoen aan dit project
Jan de Keizer, controleur

Jan de Keizer, controleur

Nieuwe functies: Comm. ind. district en Comm. landst. verb.

In 1922 wordt de militiewet vervangen door de Dienstplichtwet 1922. In deze wet staat ook het uitstel- en vrijstellingsbeleid waarmee het dienstplichtigen mogelijk wordt gemaakt om tijdelijk of voorgoed af te komen van hun grondwettelijke verplichtingen ter verdediging van het Rijk. Het aantal dienstplichtigen wordt gesteld op 19.500 per jaar. Ze krijgen allemaal een infanterie opleiding en hebben een diensttijd van 5,5 maand. Op een totaal van ongeveer 70.000 ingeschreven jongens, kwamen alle lasten voor de dienstplicht op de schouders van de ingelote jongens terecht. Ongeveer 50.000 uitgelote leeftijdsgenoten gingen dus vrijuit. Het systeem van de lotingen werd in 1938 afgeschaft.

Nieuwe termen door de Dienstplichtwet 1922, zoals die in boekje 1923 en volgende voorkomen:

- Comm. ind. district = Commandant indeelingsdistrict (of indeelingsdistrictscommandant)

Comm. landst. verb. = Commandant landstormverband (landstormverbandscommandant)

Hoofdinstr. = hoofdinstructeur

Allen zijn Hoofdofficieren. Zij bekleedden vaak meerdere functies in het kader van de (toen ook al) bezuinigingen.

(bron o.a.: www.11vbdbat.nl/verhalen/dienstplicht-1789-1996.html; www.Delpher.nl)