Missing Links

Koppelen van gegevens en afbeeldingen van genealogische bronnen uit Leiden en omgeving

Stand van zaken

 • 129.290 scans
 • 858 deelnemers

 • 115.394
  • 6.8% Onbruikbaar
  • 89.3% Dubbel ingevoerd
  • 89.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 96.1%
 • 115.394
  • 6.8% Onbruikbaar
  • 89.3% Dubbel ingevoerd
  • 89.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 96%
AnneliesL

AnneliesL

Waarom staat dit project nog onder de lopende projecten (net als andere - zo op het eerste gezicht - afgeronde projecten)?

Voor dit project kunnen geen scans meer ingevoerd worden, waarom staat dit dan nog onder de lopende projecten? Geldt ook voor een aantal andere projecten die op 100% staan, maar ook nog onder de lopende projecten staan.