Waarvan akte!

Help mee om de archieven van notarissen uit het Gelders rivierengebied beter toegankelijk te maken.

Stand van zaken

 • 17.144 scans
 • 267 deelnemers

 • 6.484
  • 6.1% Onbruikbaar
  • 37.8% Ingevoerd
  • 23.6% Gecontroleerd
  Ingevoerd 43.9%
 • 4.046
  • 6.1% Onbruikbaar
  • 37.8% Ingevoerd
  • 23.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 29.6%
Meedoen aan dit project
 
Minte Poldervaart - RAR

Minte Poldervaart - RAR

Gemeenelandschbode van Buren - Hendrik Nicolaas de Ronde (1799-1848)

Laatst bijgewerkt op: 

 

Hendrik Nicolaas de Ronde werd in 1799 geboren te Buren.

In diverse stukken uit 1821, 1834 en 1848 wordt hij genoemd als gemeenelandschbode.

 

In akten in het repertorium van notaris Joan Govert van der Lith te Buren opgemaakt op 7 en 28 maart 1834 komt Hendrik Nicolaas de Ronde voor als verpachter van land.

 

Buren, 28 maart 1834

 

Opmerkelijk punt is dat de notaris, Joan Govert van der Lith, van 1819 tot 1843 bestuurder van Buren was.

In 1834, ten tijde van de akte, bekleedde hij de functie van notaris én burgemeester in Buren.

Hendrik Nicolaas de Ronde was dus in dienst als bode voor Joan Govert van der Lith.

 

 

Wie Hendrik Nicolaas de Ronde was en hoe hij zijn functie als gemeenelandschbode uitoefende, lees je hier.

 

Hendrik Nicolaas de Ronde trouwde twee maal en kreeg in beide huwelijken één kind.

In 1817 met Elisabeth Margritha Noormans van Amerongen en in 1821, als weduwnaar, met Clasina Margretha Polleman, ook wel Gosina Polman genoemd.

 

In 1817 staat Hendrik Nicolaas de Ronde nog vermeld met beroep molenaarsknegt.

Zie bijvoorbeeld ook de vermelding van Joan Govert van der Lith als burgemeester.

 

Huwelijksakte Hendrik Nicolaas de Ronde en Elisabeth Margritha Noormans van Amerongen, 26 oktober 1817 te Buren

 

De in Buren wonende, geboren en getogen, Hendrik Nicolaas de Ronde heeft aannemelijk gewerkt als molenaarsknecht op Molen de Prins van Oranje.

Molen de Prins van Oranje – Buren, 1716 tot heden, 0690 Fotocollectie Buren 

 

In 1821, bij het huwelijk met zijn tweede echtgenote Clasina Margritha Polleman, is de eerste vermelding van gemeenelandsbode te vinden. 

 

 

 

 

In 1848, op 27 augustus, overlijdt Hendrik Nicolaas de Ronde, 49 jaar oud, in het Gasthuis te Zutphen.

In deze akte wordt hij tevens vermeld als gemeentebode.

 

Overlijdensakte Hendrik Nicolaas de Ronde, 27 augustus 1848 te Zutphen

 

Hendrik Nicolaas de Ronde was, zover bekend, zeker 25 jaar gemeenelandsbode voor het gemeneland van Buren.

 

"Het gemeneland van Buren was met name belast met de besluitvorming in alle zaken die de welstand van het graafschap Buren betroffen.

In de praktijk betekende dit de algemene financiën, omslagen en uitzettingen en een goede besteding van de gemeenlandsgelden.

Ook het toezicht over de dijken viel onder dit college. De in het gemeneland aanwezige waterleidingen vielen onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke polderbesturen.

 

Vanaf 1813 vormde dit college het college van gecommitteerdens van het gemeneland van Buren, de voorloper van het polderdistrictbestuur van Buren. 

De vergaderingen vonden in principe vier keer per jaar plaats op het stadhuis te Buren, steeds op de eerste donderdag van de maanden januari, april, juli en oktober vanaf 9 uur in de voormiddag."

 

Bron: 0437 Archief van het bestuur van het Gemeneland van Buren, (1592) 1633-1838, Regionaal Archief Rivierenland

 

Stadhuis Buren

 

De (gemenelands)burgemeester zat de vergaderingen voor. Alle stukken betreffende het college werden aangeleverd en verzonden door de gemenelandsbode.

Vanaf 1813 benoemde de koning de leden op voordracht van het college, waarbij een benoeming voor onbepaalde tijd gold.

 

Hendrik Nicolaas de Ronde was gedurende vrijwel zijn gehele carriere in Buren werkzaam voor burgemeester Joan Govert van der Lith.

Vanwege hun langdurige samenwerking komt het dan ook niet vreemd voor dat juist bij Joan Govert van der Lith als notaris de stukken voor verpachting werden opgemaakt.