Waarvan akte!

Help mee om de archieven van notarissen uit het Gelders rivierengebied beter toegankelijk te maken.

Stand van zaken

 • 17.144 scans
 • 267 deelnemers

 • 6.484
  • 6.1% Onbruikbaar
  • 37.8% Ingevoerd
  • 23.6% Gecontroleerd
  Ingevoerd 43.9%
 • 4.046
  • 6.1% Onbruikbaar
  • 37.8% Ingevoerd
  • 23.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 29.6%
Meedoen aan dit project
 
Minte Poldervaart - RAR

Minte Poldervaart - RAR

van Aylva van Pallandt

Laatst bijgewerkt op: 

Rumpt, 30 november 1843

 

Op één van de laatste regels van de akte viel Nel Warner de volgende naam op:

"...de Heer Hans Willem Baron van Aylva van Pallandt te Neerijnen".

 

Over deze Heer van Aylva van Pallandt vond zij de volgende informatie:

"Hans Willem van Aylva baron van Pallandt, heer van Waardenburg en Neerijnen (Den Haag, 20 mei 1804 - aldaar, 20 april 1881) was een Nederlands politicus.

Van 1826 tot 1881 was hij kamerheer van de koningen Willem I, II en III."

 


Hans Willem van Aijlva baron van Pallandt, heer van Waardenburg en Neerijnen

 

"Hij werd door een rijke erfenis een zeer gefortuneerde Gelderse edelman, die in de Eerste Kamer tot de getrouwen van de koning behoorde.

In 1840 werd hij lid van de Dubbele Kamer die de Grondwetsherziening behandelde.

Hij was vóór 1848 nog gematigd liberaal, maar nadien zeer conservatief. Korte tijd was hij lid van de Raad van State, tot hij in 1848 werd benoemd tot Eerste Kamerlid.

Hans Willem van Aylva van Pallandt was de zoon van minister Frederik Willem Floris Theodorus van Pallandt van Keppel.

Hij woonde op kasteel Neerijnen, en bezat daarnaast het buiten Klein Vaartzicht in het Friese Oudwoude."

 

 

Overigens zette het ministerschap zich in de familielijn voort.

 

 

Frederik Willem Jacob van Aylva van Pallandt


Ook zijn zoon, Frederik Willem Jacob van Aylva van Pallandt, was namelijk kamerlid van 1884-1887, hoewel hij overigens zelf verklaarde ongeschikt te zijn voor het Kamerlidmaatschap.

Frederik Willem Jacob van Aylva baron van Pallandt (Oudwoude, 20 september 1826 - Putten, 27 januari 1906) woonde op het kasteel Vanenburg bij Putten en was in die gemeente raadslid.

Hij bedankte in 1883 voor een benoeming tot Eerste Kamerlid, maar liet zich in 1884 wel overreden om Tweede Kamerlid te worden voor kiesdistrict Tiel. Tevens was hij lid van de Provinciale Staten van Gelderland (1875-1901).

Ook was van Pallandt kamerheer van de koningin-weduwe Anna Paulowna van Rusland (1849-1856) en kamerheer-ceremoniemeester van koning Willem III der Nederlanden (1856-1871).

 


Frederik Willem Jacob van Aylva van Pallandt

 

Oorsprong van Aylva


Over de naam van Aylva is nog iets interessants te melden.

Als zoon van Frederik Willem Floris Theodorus van Pallandt is Hans Willem de eerste telg die zich van Aylva van Pallandt noemt.

Ook zijn kinderen krijgen tevens de toevoeging van Aylva aan hun naam.


"In 's-Gravenhage overleed 29 december 1827 op ruim 76-jarige leeftijd Hans Willem baron van Aylva, heer van Waardenburg en Neerijnen.

Hij was de laatste mannelijke telg uit een van oorsprong Fries geslacht, waarvan één der leden in het begin van de 18e eeuw in het bezit was gekomen van de huizen Waardenburg en Neerijnen. Baron van Aylva liet geen kinderen achter.

Zijn enig kind Anna Jacoba Wilhelmina van Aylva was al in 1814 overleden.

Zij was gehuwd met Frederik W.F.Th. baron van Pallandt van Keppel, uit welk huwelijk vijf kinderen waren geboren."

Inderdaad: de vader en dus ouders van Hans Willem worden hier bedoeld.

"Hans Willem van Aylva, verkreeg als derde kind krachtens testamentaire beschikkingen van zijn grootvader de huizen Waardenburg en Neerijnen.

Hierdoor gingen deze goederen dus over op een tak van het geslacht van Pallandt, dat zich ter onderscheiding van andere takken van dit geslacht in het vervolg van Pallandt van Waardenburg en Neerijnen noemde."

 

Aanvullend werd van Aylva een toevoeging aan de vóórnaam bij elk lid van de familie.

Ook de volgende generaties houden deze traditie in stand.

Overigens wordt van Aylva vaak bij de achternaam betrokken als van Aylva van Pallandt om de familietak te onderscheiden.

 

Bron: Gelders Archief

 


 • Jenneke Kievit

  Jenneke Kievit

  Nog een weetje over de familie Van Pallandt: de helft van het in de jaren 50/60 beroemde Nederlands-Deense zangduo Nina en Frederik was een van Pallandt. Frederik Jan Gustav Floris Baron van Pallandt werd geboren in Kopenhagen als zoon van de Nederlandse ambassadeur, F.C.A. Baron van Pallandt. Nadat het zangduo in 1969 was opgeheven, wijdde Frederik zich aan duurzame landbouw. Hij overleed in 1974 onder verdachte omstandigheden op zijn boot in de Philippijnen, een drugsgerelateerd moord.

   

  Een andere bekende telg van de familie is zijn tante, Charlotte Dorothée Barones van Pallandt, kunstschilderes en beeldhouwster. Zij was de dochter van Jan Anne Baron van Pallandt, heer van Walfort.

  Zij maakte o.a. een standbeeld van Koningin Wilhelmina in Den Haag.