Waarvan akte!

Help mee om de archieven van notarissen uit het Gelders rivierengebied beter toegankelijk te maken.

Stand van zaken

 • 17.144 scans
 • 267 deelnemers

 • 6.484
  • 6.1% Onbruikbaar
  • 37.8% Ingevoerd
  • 23.6% Gecontroleerd
  Ingevoerd 43.9%
 • 4.046
  • 6.1% Onbruikbaar
  • 37.8% Ingevoerd
  • 23.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 29.6%
Meedoen aan dit project
 
Minte Poldervaart - RAR

Minte Poldervaart - RAR

Meinard Tijdeman (1827-1906) advocaat en zijn zoon Meinard Tijdeman (1854-1916) politicus

Laatst bijgewerkt op: 

 

Kroller zag deze akte en vraagt zich af:

"Is de in akte 48 genoemde Meinard Tijdeman de politicus die rond de vorige eeuwwisseling jaren in de Tweede Kamer heeft gezeten?"

 

Het Tweede Kamer lid en advocaat Meinard Tijdeman junior, geboren te Tiel op 6 maart 1854, is de zoon van Meinard Tijdeman senior, advocaat en lid Provinciale Staten Gelderland.

De in de akte van 3 juli 1868 genoemde Meinard is dus de vader van het gelijknamige Tweede Kamer lid.

 

Meer over hun leven, werk en familie lees je hier.

 

De famile Tijdeman, van oorsprong Tydeman en uitgesproken als 'Tiedeman', was geen adellijke familie, maar komt voort uit een geslacht van patriciërs, stammend uit een 17e eeuwse Zwolse boekdrukkersfamilie.

Vrijwel elk lid van de familie ging in de achttiende en negentiende eeuw naar de universiteit en werd arts, jurist of theoloog.

De mannelijke leden van de familie Tijdeman trouwden vaak met leden uit adellijke kring.

Zoals Meinard Tydeman (1741-1825), geboren in Zwolle en werkend als jurist, historicus en eerste wetenschapper die colleges gaf over de Nederlandse taal, werkzaam aan de Universiteiten van Harderwijk, Utrecht en Leiden.

 

Meinard Tydeman (1741-1825), grootvader van Meinard Tijdeman senior

 

 

Meinard Tijdeman senior (1827-1906)

 

Meinard Tijdeman sr., geboren in Tiel op 11 mei 1827 was advocaat en lid van Provinciale Staten van Gelderland.

Zijn ouders waren dr. Petrus Hermannus Tijdeman (1798-1868), rector van de Latijnse school in Tiel, en Maria Arendina van der Willigen (1807-1827). Zijn moeder overleed toen hij vier maanden oud was.

Tijdeman trouwde in 1851 met jonkvrouwe Henriëtte Ewaldine Hélène Reuchlin (1829-1856). Zij kregen drie kinderen: Pieter Herman Adriaan, Meinard jr. en Christine Henriëtte.

Zijn vrouw overleed op 4 december 1856.

Meinard Tijdeman studeerde aan de Latijnse school te Tiel en aanluitende rechtsgeleerdheid in Utrecht, waar hij in 1850 - 23 jaar oud - promoveert.

Zijn schoonvader was jonkheer P.A. Reuchlin, stichter van de Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering (1833). Deze was gevestigd in het Tielse Ambtmanshuis.

Na het overlijden van zijn schoonvader in 1868 werd Meinard Tijdeman benoemd tot directeur van de verzekeringsmaatschappij. 

Intussen was een nieuw kantoor gebouwd voor de verzekeringsmaatschappij en ging het gezin zelf in het Ambtmanshuis wonen.

Daarnaast was hij rechter-plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank van Tiel en vanaf 1876 lid van de Provinciale Staten van Gelderland.

Op 10 april 1906 overlijdt Meinard Tijdeman in Tiel, 80 jaar oud.

 

Meinard Tijdeman (1827-1906)Portretten van leden van provinciale staten van Gelderland, Regionaal Archief Rivierenland

 

 

Ambtmansstraat Tiel 1900-1910, Collectie Prentbriefkaarten, Regionaal Archief Rivierenland

 

Rechts het Ambtmanshuis, waar tot 1868 de Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering gevestigd was.

 

Meinard Tijdeman (1854-1916) Bron: Rkd

 

 

Meinard Tijdeman junior (1854-1916)

 

Meinard Tijdeman jr., roepnaam Map, werd op 6 maart 1854 geboren in Tiel als zoon van Meinard Tijdeman sr. en jonkvrouw Henriëtte Ewaldine Hélène Reuchlin

Hij huwde op 9 juni 1882 in Utrecht met Johanna Maria Ver Loren van Themaat, dochter van jonkheer Mr. Hendrik Ver Loren van Themaat en Cecilia Thierry de Bije. Uit dit huwelijk werden twee zoons geboren.

Tijdeman jr. groeide op in Tiel in een gegoed en beschermd milieu. 

Zijn vader, advocaat en lid van provinciale staten van Gelderland, was directeur van de Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering in Tiel.

Zijn grootvader, Petrus Hermannus Tijdeman, was rector aan de Latijnse school in Tiel geweest; bij hem en aan deze school genoot Tijdeman jr. dan ook zijn eerste onderwijs.

In de jaren 1872-1876 studeerde hij rechten aan de Utrechtse Academie. In 1880 promoveerde hij - 26 jaar oud - in de domstad tot doctor in de rechtswetenschap.

Na zijn huwelijk in 1882 vestigde hij zich als zelfstandig advocaat en procureur in Breda.

Van 1883 tot 1894 was Tijdeman jr. tevens schoolopziener voor het district Zevenbergen en in 1889 werd hij benoemd tot rechter-plaatsvervanger te Breda, na enige tijd kantonrechter-plaatsvervanger te zijn geweest.

Reeds op 32-jarige leeftijd, in 1886, werd hij kandidaat gesteld voor de net opgerichte Liberale Unie in het kiesdistrict Breda.

Na nog enkele mislukte pogingen lukte het in 1891 uiteindelijk om als vertegenwoordiger van het kiesdistrict Tiel in de Tweede Kamer te worden gekozen. Tijdens de verkiezingsstrijd versloeg hij met zijn leuze 'Gij moet mij nemen als Tielsche jongen' de antirevolutionair en voormalig eerste minister baron Æneas Mackaij

Tot aan zijn overlijden in 1916 zou hij in dit kiesdistrict worden herkozen als afgevaardigde in de Tweede Kamer.

Na zijn overlijden op 4 november 1916 wordt Meinard Tijdeman jr begraven in Tiel in het familiegraf Tijdeman. 

 

 

Zoon van Meinard Tijdeman senior en dus broer van Meinard Tijdeman junior was Pieter Herman Adriaan Tijdeman.

Hij kreeg een dochter, Christina Henriette Tijdeman die trouwde met Cornelis Willem Dresselhuijs, de ouders van actrice Marie Johanna of Mary Dresselhuijs, tevens opgegroeid in Tiel.

 

Mary Dresselhuijs

 

 

 

Bron: De Tielenaar

"In november 2012 is in het Amtshuis de inventaris (archiefbeschrijving) gepresenteerd van het familie-archief Tijdeman aan burgemeester Beenakker en de zusters Laseur (dochters van Mary Dresselhuijs, en tweede en vierde van links).

 

Het familiearchief is nu in het Regionaal Archief Rivierenland te vinden. Mary’s moeder was een Tijdeman, dus onderdeel van de uitgebreide familie die samen met de eveneens verwante Reuchlins heel lang de stad bestuurden, kamerlid waren of minimaal deel uitmaakten van de notabelen.

 

Mary Dresselhuijs (1907-2004) haar ouderlijk huis aan het Hoogeinde staat er nog, al is dat opgedeeld in vele woningen tegenwoordig. 

Begin 20ste eeuw woonde de tabaksfabrikant D.W. Dresselhuijs er met zijn gezin. Schuin tegenover, op de hoek van de Ambtmanstraat en de 1ste Achterstraat, stonden de fabrieksgebouwen.

 

Mary’s dochters Petra en Merel, geboren uit haar huwelijk met acteur Cees Laseur, kwamen in december 2006 het Regionaal Archief Rivierenland een koffer aanbieden. Ze kregen de door het RAR gemaakte inventaris ervan later te zien in het Ambtmanshuis, de plek waar ze als kinderen nog hadden gespeeld.

Die koffer met documenten was opgedoken in de nalatenschap van hun moeder en bevatte de akten en beschrijvingen van de bezittingen van de familie Tijdeman, alles van hun oma’s kant dus.

 

Oma Christine Tijdeman had heel wat geërfd, zo blijkt bij een kijkje in het voorbeeldig uitgewerkte inventaris van de stukken. 

Mary was daarmee grootgrondbezitster, en dat wisten beide dochters eigenlijk ook niet. Totdat de nalatenschap werd geregeld. Hun moeder had er nooit mee te koop gelopen.

In de bezittingen zaten onder meer Landgoed Lede en Oudewaard bij Kesteren, landerijen bij Lienden, op Passewaaij, in Drumpt en in Ingen. Maar ook in Hekelingen, een buurtschap bij Brielle, en in Wageningen had de familie weiland."

 

 

 

 • Rick S

  Rick S

  Dank voor deze uitgebreide informatie. De genoemde begraafplaats is 'Ter Navolging' in Tiel. Hier liggen veel leden van de familie Tydeman begraven (zichtbaar zijn het grote familiegraf en 3 graven). Zie www.ternavolgingtiel.nl en het daar te vinden grafregister. 

  Klein detail: Christa Tydeman is de voorzitter van de 'Stichting Ter Navolging'. Deze stichting is vrijwel dagelijks bezig met het beheer van 'Ter Navolging' en de Joodse begraafplaats in Tiel.

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  Heerlijk die verhalen