'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 311 deelnemers

 • 39.070
  • 3.8% Onbruikbaar
  • 46.2% Dubbel ingevoerd
  • 46.2% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 50%
 • 39.061
  • 3.8% Onbruikbaar
  • 46.2% Dubbel ingevoerd
  • 46.2% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 50%
Meedoen aan dit project
 
j.kooi

j.kooi

Johs

Wat ik nogal eens tegenkom bij Johs, Corns is dat het voluit Johannes, Cornelis wordt geschreven of als Johs. of Corns.

Bij dit soor afkortingen wordt een _ toegevoegd.

Dit wordt wordt dus voor Johs Joh_s en voor Corns dus Corn_s

Voor Corn., dit blijft Corn.

Met vriendelijke groet,

 

J.Kooi