'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 341 deelnemers

 • 61.320
  • 5.3% Onbruikbaar
  • 72.5% Dubbel ingevoerd
  • 72.5% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 77.8%
 • 61.315
  • 5.3% Onbruikbaar
  • 72.5% Dubbel ingevoerd
  • 72.5% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 77.7%
Meedoen aan dit project
 
Max Lehnkering

Max Lehnkering

bolloopster = Broodventer (vr.: broodvenster) die met een korf brood de klanten bij langs ging. Als regel leverde dit maar een armelijk bestaan op.

 • Rick Weggen

  Rick Weggen

  Er zijn wel lijsten op internet te vinden met oude, vergeten of 'uitgestorven' beroepen. 

  Overigens is de vrouwelijke vorm van venter volgens mij ventster.

  Rick