'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 341 deelnemers

 • 61.320
  • 5.3% Onbruikbaar
  • 72.5% Dubbel ingevoerd
  • 72.5% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 77.8%
 • 61.315
  • 5.3% Onbruikbaar
  • 72.5% Dubbel ingevoerd
  • 72.5% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 77.7%
Meedoen aan dit project
 
Rita Heijns

Rita Heijns

Volledig index boek Wymbritseradeel

@ projectleiding

Beste Jack,

Het boek Wymbritseradeel_482_1862 bevat allemaal index-gegevens van verschillende dorpen. Ik hou het na 36 bladzijden als onbruikbaar wegzetten voor gezien. Mogelijk kan jij het gehele boek verwijderen?

Met vriendelijke groet,

Rita Heijns

 • Jack de Vries

  Jack de Vries

  Zoals elders in dit foum al geschreven: hele boek staat op onbruikbaar