Utrechtse notariële akten (1780-1811)

Met uw hulp ronden wij een omvangrijk project notariële akten (1566-1811) af dat dertig jaar geleden werd gestart in Utrecht.

Stand van zaken

 • 28.180 scans
 • 236 deelnemers

 • 24.441
  • 0.4% Onbruikbaar
  • 86.7% Ingevoerd
  • 83.2% Gecontroleerd
  Ingevoerd 87.1%
 • 23.442
  • 0.4% Onbruikbaar
  • 86.7% Ingevoerd
  • 83.2% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 83.5%
Meedoen aan dit project
 
jan willem arends

jan willem arends

Negentiende-eeuwse molshopen zien groeien

Laatst bijgewerkt op: 

Oftewel erg veel en bijzonder gedetailleerde aanwijzingen voor het gebruik van welk stuk gehuurd land in een akte uit 1802:

Dan [onleesbaar] zij huurders om het andere jaar zullen mogen hooijen twee kampen weijland, welke hun door den verhuurder zullen aangewesen worden, dog buijten dien geen land zullen mogen hooijen nog ook bosschen, gelijk zijlieden den boomgaard niet zullen mogen grasen en geen land breeken, verder gehouden zijn om tweemaalen in ieder jaar het weijland te bloten, en de molshopen daar over te slegten en strooijen, ook den boomgaard, ten minsten tweemaal in de drie jaaren [= de huurperiode] behoorlijk te bemesten, en niet dan met klein vee zullen mogen bewijden, en bij een gewasch van appelen die niet langer mogen beweiden dan tot St Jacob [= 25 juli], mitsgaders in het laatste jaar van deese huure, of van hun eerder vertrek, al hun vee in deese hofsteede zullen moeten opstallen.

 

 • Barry Benaissa-Trouw

  Barry Benaissa-Trouw

  Dat is ook zo leuk aan het invoeren van deze aktes. Je komt veel te weten over de manier van leven in die tijd. Soms worden ook gedeelten van een huis verhuurd en blijft de eigenaar in een ander gedeelte wonen. Je leest dan wat de huurders voor hem moeten doen: van koffie en thee voorzien, het haardvuur brandend houden en hem op zondag 2 x per dag met paard en wagen naar de kerk rijden. Het taalgebruik van die tijd is prachtig.