Nieuws 2.0! Lokale kronieken, 1500-1850

Verder schatgraven in de lokale geschiedenis van Nederland en Belgiƫ? Help ons met het labelen van belangrijke informatie in ruim 30.000 getranscribeerde pagina's Nederlandstalige kronieken!

Stand van zaken

 • 33.680 scans
 • 143 deelnemers

 • 2.792
  • 0.1% Onbruikbaar
  • 8.3% Ingevoerd
  • 0.1% Gecontroleerd
  Ingevoerd 8.4%
 • 33
  • 0.1% Onbruikbaar
  • 8.3% Ingevoerd
  • 0.1% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 0.2%
Meedoen aan dit project
 
Nico Altink

Nico Altink

Bestrijding van koeijen ziekte in 1681

Laatst bijgewerkt op: 

In "Chronijk van Maestricht tot 1719 - 1719_Maas_anon_129" kwam ik deze uitgebreide beschrijving tegen hoe men een ziekte onder het vee bestreed:

1681 is eene sieckte gekoemen onder de koeijen tot Ceulen
als eene kleijne peste houdende sigh op oft onder de tonge
ende die selfte heeft sigh verspreijt den geheelen somer door
alle nachten drije uren voorder tot in het luijcker landt
toe en rondtomme dom van duijtslandt alsoo dat jeder
Stadt en jeder dorp genootsaeckt sijn geweest eenige
mannen te ingagieren om alle morgen hunnen tour
te doen om alle beesten van die plaetsen te visiteren
ende te cureren t gene licht geschieden als sij in tijts
quaemen door dese volgende remedien
Recept voor de geinfecteerde beesten
Op eenen pot wijnasijn doetmen drije cleijne schouten
buspoeder ende oock soo swaer ongemaeckten solfer,
een half loot wijnruijt gewijdt van eenen priester, roet
uijt de schouw drije eetlepels, drije hantvollen sout
dit alles onder malcanderen gestooten met wat lopende
waters moet niet meer als 2 eetlepels s daghs gege¬
ven worden aen de beesten te weten S morgens ende tsavonts
en dit 8 dagen lanck. item moet de tonge vande beesten
smorgens en tsavonts uijtgetrocken worden om te sien ofter
geen witte, geele oft swerte bleinen ofte bladeren oft strepen
en sijn, soo daer eenigen sijn moetmen met een silvere
instrument afscrabben V. G. eenen patacon oft ducatong ge¬
kerft als eenen roskam en daer naer met een stuckien rouw
lijnwaet gelijck het van den wever koemt afgevreven
####
worden daer naer met wijn asen ende sout afgewaschen
worden ende met witten honinck bestreecken die handen
van die de tongen uijttrecken moeten met wachtelter olie
bestreken worden, dat is genever olie om niet geinfecteert
te worden ende moet in sijn neusgaten wijnruijt stekenofte veneusen driakel

Ben benieuwd hoe we dit tegenwoordig doen. Ik ben bang dat we de hele veestapel ruimen...

Nico