Nieuws! Lokale kronieken, 1500-1850

Schatgraven in de lokale geschiedenis van Nederland en België? Help ons om 40.000 pagina’s Nederlandstalige kronieken toegankelijk te maken!

Stand van zaken

 • 33.680 scans
 • 510 deelnemers

 • 27.003
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 80.2% Ingevoerd
  • 64.4% Gecontroleerd
  Ingevoerd 82.5%
 • 21.686
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 80.2% Ingevoerd
  • 64.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 66.6%
Meedoen aan dit project
Mariët Poel

Mariët Poel

Spreekwoorden en uitdrukkingen

Laatst bijgewerkt op: 

Soms kom je prachtige uitdrukkingen tegen, die niet meer gebruikt worden, maar toch nog zeer duidelijk in hun betekenis zijn.

Zou het een idee zijn om bijzondere uitdrukkingen te verzamelen? 

Misschien wel wat laat in het project, maar misschien komt men her en der nog iets tegen?

Ik begin vast met:

1671_Leeu_Vitr_00085

Over vernieuwing van besturrsvorm:

 

Wat helpter kaers off brill, alsmen niet sien en wil.

En:

Nieuwe gemaecte klederen passen soo datelyck niet, maer metter tydt gewent men tot deselve.

 • Mariët Poel

  Mariët Poel

  Kroniek van Gent, 1566-1593 - 1593_Gent_Anon_01_229

  Een variant op 'het gras is groener aan de overkant:

  van weelden wech ghegaen ende van aermoeden wederomme commen


 • Mariët Poel

  Mariët Poel

  Kroniek van Gent, 1566-1593 - 1593_Gent_Anon_01_235

   

  Na een mislukte list om Bergen op Zoom in te nemen wordt de prins van Parma uitgelachen, maar die zint op wraak (want die het laatst lacht, lacht het best...)


  ... ende vermat Hem Het fort te krighen

  wat Costen soude want zyn volc Lach tot onder

  Het fort Die in berghen waren Die schimpten

  ende Riepen zeere op ons volc Die achter naer

  Lacht Die Hevet dicmael schoenst Den Prince

  Hadder en Hondert duijsent Mannen byeen Ligghende

   


 • Mariët Poel

  Mariët Poel

  Deze kan ik niet laten gaan:

  Den polytye boeck, ... beginnende den 22sten augusto in tjaer ons heeren 1658 (1658-1668) deel 6 - 1668_Gent_Bill_06_091

   

  Bij een opsomming van soorten koophandel begint Billet met een paar wijsheden:

  Alle Coopmanschaepe sonder verstandt,

  is verlies voor de Handt.

   

  ... Hij mach

  wel rusten, ende langhe slaepen, die het

  gheluck mede heeft, ende dat een once

  gheluck meer profijt gheeft, als een pont

  wijsheijt die niet veel en baet aen die de

  Fortuijne teghen heeft.

 • Mariët Poel

  Mariët Poel

  Den polytye boeck, ... beginnende den 22sten augusto in tjaer ons heeren 1658 (1658-1668) deel 6 - 1668_Gent_Bill_06_153

   

  een oproerkraaier was een 'roervincke'

   

  en ruziezoeken, oproer veroorzaken: ruijse ende roere queecken...


 • Cor Kooter

  Cor Kooter

  Kroniek van Leeuwarden, 1671_Leeu_Vitr_00286

  "Wie de langste pieck heeft, die heeft ook het grootste recht"