Nieuws! Lokale kronieken, 1500-1850

Schatgraven in de lokale geschiedenis van Nederland en België? Help ons om 40.000 pagina’s Nederlandstalige kronieken toegankelijk te maken!

Stand van zaken

 • 33.680 scans
 • 510 deelnemers

 • 27.003
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 80.2% Ingevoerd
  • 64.4% Gecontroleerd
  Ingevoerd 82.5%
 • 21.685
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 80.2% Ingevoerd
  • 64.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 66.6%
Meedoen aan dit project
Mariët Poel

Mariët Poel

Spreekwoorden en uitdrukkingen

Laatst bijgewerkt op: 

Soms kom je prachtige uitdrukkingen tegen, die niet meer gebruikt worden, maar toch nog zeer duidelijk in hun betekenis zijn.

Zou het een idee zijn om bijzondere uitdrukkingen te verzamelen? 

Misschien wel wat laat in het project, maar misschien komt men her en der nog iets tegen?

Ik begin vast met:

1671_Leeu_Vitr_00085

Over vernieuwing van besturrsvorm:

 

Wat helpter kaers off brill, alsmen niet sien en wil.

En:

Nieuwe gemaecte klederen passen soo datelyck niet, maer metter tydt gewent men tot deselve.

 • Cor Kooter

  Cor Kooter

  Iets met dove oren aanhoren: 

 • Cor Kooter

  Cor Kooter

  Laatst bijgewerkt op: 

  1676_Leeu_Vitr_407:
  hol over bol: hals over kop, overhaast


 • Cor Kooter

  Cor Kooter

  Lovens chronycksken 1747-1807 - 1807_Leuv_Pelc_06_00333:

  Rondom de houtmeyt dansen:


 • Mariët Poel

  Mariët Poel

  Beter gedaan dan gelaten: voor alle zekerheid

  Ende aldoen wart by laste vande bailliu ende der wet omme beter

  ghedaen dan ghelaten ghelast dat elcken dekin van neeringhen

  zouden zenden vyf ofte zes persoonen wel voorsien omme de

  voorn. creesins te wederstane dwelc niet wel en scheen ghedaen

   

 • Mariët Poel

  Mariët Poel

  Laatst bijgewerkt op: 

  Beetje andersom: de letterlijke oorsprong van uitdrukkingen 'in de put zitten' en 'op water en brood'

   

  In dit schependom drouch Jan buus hantschoemakere een tortse

  van vier ponden was tusschen twee sergeanten ten groenen briele

  voor tgroen huus aldaer hy vergheffenesse moeste bidden den

  ghebueren ende de tortse was ghedreghen ten Augustinen ende

  moeste daernaer sitten Inde put dry daghen te watere ende te broode

  omme dat hy eene hoere, die hy te vooren bekent hadde

  wilde leeden met hem te gaen slapene ende zy Riep ende

  creesch al hadt gheweest een maecht,