Nieuws! Lokale kronieken, 1500-1850

Schatgraven in de lokale geschiedenis van Nederland en België? Help ons om 40.000 pagina’s Nederlandstalige kronieken toegankelijk te maken!

Stand van zaken

 • 33.680 scans
 • 510 deelnemers

 • 27.003
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 80.2% Ingevoerd
  • 64.4% Gecontroleerd
  Ingevoerd 82.5%
 • 21.686
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 80.2% Ingevoerd
  • 64.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 66.6%
Meedoen aan dit project
Mariët Poel

Mariët Poel

Spreekwoorden en uitdrukkingen

Laatst bijgewerkt op: 

Soms kom je prachtige uitdrukkingen tegen, die niet meer gebruikt worden, maar toch nog zeer duidelijk in hun betekenis zijn.

Zou het een idee zijn om bijzondere uitdrukkingen te verzamelen? 

Misschien wel wat laat in het project, maar misschien komt men her en der nog iets tegen?

Ik begin vast met:

1671_Leeu_Vitr_00085

Over vernieuwing van besturrsvorm:

 

Wat helpter kaers off brill, alsmen niet sien en wil.

En:

Nieuwe gemaecte klederen passen soo datelyck niet, maer metter tydt gewent men tot deselve.

 • Mariët Poel

  Mariët Poel

  Laatst bijgewerkt op: 

  Kroniek van Gent, 1566-1593 - 1593_Gent_Anon_01_058

  In 1582 komt de hertog van Brabant ter ore dat hij verraden zou worden door een vertrouweling. De hertog vraagt alsof hij van niets weet wat die vertrouweling zou doen met een verrader:

  wat doot soude men Hem behooren an te Doene Daer op Hy

  andworde zyn herte Levende uut te treckene ende Hem

  int ansicht te smitene Doen zo seyde Den Hertoghe

  ghij zyt den man siet daer kendij dien brief wel

  ghy sullet zelve sop supen ghy verradere stect Hem

  in ghevanghenesse men zal Recht over hu doen

   

   

  Op dezelfde pagina:

  De schrijver heeft geen hoge pet op van zowel de Franse huurlingen als de malcontenten. 

   

  Ende in onsen Legher brocht maer men hoorde niet dat

  iemant van deen ofte dander zyde ghedoot was Het

  scheen dat al maer spel en was onder Hemlieden

  want twas al triomfe Dat de kapiteyene voort stelden

  zij en wisten wat draghen oft wat maken

  want zij waren wel betaelt ende Roofden den Lansman

   

 • Mariët Poel

  Mariët Poel

  Kroniek van Gent, 1566-1593 - 1593_Gent_Anon_01_099  

  Kroniek van Gent, 1566-1593 - 1593_Gent_Anon_01_100

   

  Hadde Hem toe gheseyt te vooren dat hy soude goevernuer

  zyn van vlaenderen zyn maer Hy Hilt De boone voor Hem

  Ende Hadde Den prince van epenoeij alsoo

  met die beloften uut dooricke ghekreghen ende

  Hadde Laten Dooricke in nemen meenende

  Dat dat den Prince van orangen zijne belofte

  Hauden souden maer neen de boonen waren te goet,

  Dus zo es Hy vertrocken 


 • Nico Altink

  Nico Altink

  Deze kende ik nog niet, maar is onderdeel van een hele set uitspraken waarom de fransche revolutie niet deugde tegenover de katholieken...

 • Mariët Poel

  Mariët Poel

  Kroniek van Gent, 1566-1593 - 1593_Gent_Anon_01_128

  Inwoners die in de afgelopen jaren uit Gent vertrokken waren moesten blijkbaar alsnog belasting betalen.

   

   

  met den anderen Inwoenders te betalene scot

  ende Lot stellende voet by voet want zyl.

  quamen ...

   

  https://www.encyclo.nl/begrip/schot_en_lot_betalen

 • Mariët Poel

  Mariët Poel

  Kroniek van Gent, 1566-1593 - 1593_Gent_Anon_01_134

  Bij wisseling van machthebbers veranderen veel mensen snel van mening, oftewel: zo de wind waait...

  veel qaets van hem gheseijt Hadden begoesten

  Den Roc weder omme te keerne ende begoesten

  te segghene twas al goet dat Hy vooren Hadde