Nieuws! Lokale kronieken, 1500-1850

Schatgraven in de lokale geschiedenis van Nederland en België? Help ons om 40.000 pagina’s Nederlandstalige kronieken toegankelijk te maken!

Stand van zaken

 • 33.680 scans
 • 496 deelnemers

 • 26.119
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 77.6% Ingevoerd
  • 60.3% Gecontroleerd
  Ingevoerd 79.9%
 • 20.310
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 77.6% Ingevoerd
  • 60.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 62.5%
Meedoen aan dit project
 
Cor Kooter

Cor Kooter

Blij dat we dat niet meer hebben

Laatst bijgewerkt op: 

Blij dat die verstrengeling van Kerk en Staat op het gebied van macht en justitie bij ons in ieder geval niet meer bestaat. Toch is het laatste overblijfsel daarvan, de godslastering, pas in 2014 uit het wetboek verdwenen! In tal van landen kan je er echter nog steeds voor worden opgehangen of gestenigd. 

1671_Leeu_Vitr_00310:
Tot Cameryck wierde ontrent dese tyt een seecker persoon, die beschuldicht wierde van de H: Maget Maria met de aldergrootste eerbiedicheyt niet gesproocken te hebben, daerover veroordeelt, om voor eerst nae de styl van de Roomsche kerck in een wit hembd met een wassen kaerse in de handt rontsom de markt te gaen, voorts aen alle hoecken van de straten op knien te vallen ende vergiffenisse te bidden; ende van daer op een schavot, dat voor het Raadthuis opgerecht was, gebracht ende door den Scherprechter den tongh uytgesneden, ende soo voorts aen een wip galge opgehangen te worden, met verbrandinge door den Beul van alle de tytels die hy voerde.