Nieuws! Lokale kronieken, 1500-1850

Schatgraven in de lokale geschiedenis van Nederland en België? Help ons om 40.000 pagina’s Nederlandstalige kronieken toegankelijk te maken!

Stand van zaken

 • 33.680 scans
 • 496 deelnemers

 • 26.119
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 77.6% Ingevoerd
  • 60.3% Gecontroleerd
  Ingevoerd 79.9%
 • 20.311
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 77.6% Ingevoerd
  • 60.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 62.5%
Meedoen aan dit project
 
Cor Kooter

Cor Kooter

Zeeslag bij Kijkduin 1673 - de rauwe realiteit

Het drukwerk van Leeuwarden (1676_Leeu_Vitr_247) verhaalt over de zeeslag die in 1673 bij Kijkduin plaatsvondt tussen de Nederlandse onder de Ruiter/Tromp en de Frans-Engelse vloot.
Waar je in geschiedenisboekjes alleen droge feitjes leest (zoveel schepen gekeldert, zoveel man dood, etc.) verhaalt deze kroniek van de rauwe realiteit van zo'n slag te water: 

Men hoorde niet als kraken
en barsten; en de dikke rook-dampen maekten / dat men de lucht en Zee schier
niet kon onderscheiden. Daer verhief sich allesints een schrikkelijk geschreeuw /
gehuil / en gekerm / van de swaerlijk gequetste / gekneusde / en half geplette men¬
schen / die ellendig hare bebloede ziel moesten heen senden. Binnen de Schepen
vlogen erbarmelijk hoofden / armen / en beenen: hier sag men ellendig iemands
herssenen / met vel / vleesch en bloed tegen Scheeps-boord aengeslagen: daer slin¬
gerden ingewanden / met drek / en darmen / langs den Overloop heen: en van
sommige vyands Schepen quam het bloed ten Spie-gaten uitloopen; soo dat de
Zee daer door wierd geverwt / die vol menschen drijvende / uit de gesonkken en
brandende Schepen in Zee gesprongen / op duisenderlei wijsen droevig met de
doot moesten worstelen. Men had nergens iets anders als vervaerlijkheden /
schrikkens / en grouwelen. • Annie van Roekel

  Annie van Roekel

  Verschrikkelijk! Inderdaad staat het zo niet in de boekjes.

  Interessant om te lezen Cor.