Nieuws! Lokale kronieken, 1500-1850

Schatgraven in de lokale geschiedenis van Nederland en België? Help ons om 40.000 pagina’s Nederlandstalige kronieken toegankelijk te maken!

Stand van zaken

 • 33.680 scans
 • 496 deelnemers

 • 26.119
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 77.6% Ingevoerd
  • 60.3% Gecontroleerd
  Ingevoerd 79.9%
 • 20.310
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 77.6% Ingevoerd
  • 60.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 62.5%
Meedoen aan dit project
 
Cor Kooter

Cor Kooter

Giraal geld in de 17e eeuw?

Ik dacht altijd dat giraal geld pas in de vorige eeuw was ontstaan. Wij zijn zo gewend om alle rekeningen óf automatisch, óf handmatig over te maken, maar tot die tijd was je volgens mij gedwongen om alle rekeningen in klinkende munt te voldoen. Toch blijkt dat volgens de kroniek van Leeuwarden (1676_Leeu_Vitr_271) iets anders te liggen:

De Graef van Monterey had over de voorslagen tot Vrede een Expresse Cou¬
rier na 't Hof van Madrid gesonden; en hy deed in de Spaensche Nederlanden
noch een nieuwe werving aenstellen / tot het getal van 10000 mannen. Hier toe
had de Koningin van Spaenjen na St. Sebastiaen 200000. Rijksdaelders over¬
gemaekt / om van daer na de Nederlanden geremitteert te worden.


 • Ben Noordzij

  Ben Noordzij

  Laatst bijgewerkt op: 

  Beste Cor,

  ik denk dat hier gebruik werd gemaakt van cheques of wisselbrieven. Daar werd soms kretologie gebruikt die we nu relateren met electronisch giraal verkeer, maar IOUs, giraal verkeer en cheques bestaan al veel langer, al sinds de 15e eeuw.

 • Theo Dekker

  Theo Dekker

  Ja klopt! In 2012 is het proefschrift: Geld in Amsterdam. Wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725 verschenen. Daarin zal meer literatuur te vinden zijn die de mondiale praktijken beschrijven. Mijn collega Erika Kuijpers is een kenner op het gebied van Economische Geschiedenis. Ik zal nog eens aan haar vragen wat een goed bondig stuk is dat hierover gaat.