Compareerden voor mij

Westfriezen en notarissen. Zij stelden samen duizenden akten op. Help het Westfries Archief met het indexeren van deze notariële akten. We werken aan 19e en 20e eeuwse akten uit Enkhuizen, Hoorn en Medemblik.

Stand van zaken

 • 430.000 scans
 • 314 deelnemers

 • 130.254
  • 0% Onbruikbaar
  • 30.3% Ingevoerd
  • 30.3% Gecontroleerd
  Ingevoerd 30.3%
 • 130.252
  • 0% Onbruikbaar
  • 30.3% Ingevoerd
  • 30.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 30.3%
Meedoen aan dit project
dac

dac

Waarom niet invoeren zoals in de instructie wordt gevraagd?

Laatst bijgewerkt op: 

Op 23 februari heb ik uitgelegd wat ingevoerd moet worden bij een vermelding beginnend met  " onder"  bij plaatsnamen met name bij objecten. Aansluitend heeft Sanne een toelichting gegeven.

Helaas wordt door een aantal deelnemers nog steeds niet volgens die instructie ingevoerd.

 

Je laat de plaatsnaamvelden bij "onder....." bij de objecten leeg en je voert dan in bij onderwerpen:

b.v. A 639 enz.: onder de gemeente Obdam; A 441: onder de gemeente Spanbroek; A 664: onder Spanbroek.

Als er echter staat AAN den Gouwe onder Hoogwoud voer je Gouwe in in het plaatsnaamveld en volledigheidshalve Gouwe onder Hoogwoud bij onderwerpen

De invoerinstructie heeft als doel dat er eenduidig wordt ingevoerd en dat we zo dicht mogelijk bij de bron blijven.

Graag jullie medewerking in dezen en nog steeds geldt:

Als e.e.a. nog niet duidelijk zou zijn: stel je vragen via dit forum of via vrijwilligers@westfriesarchief.nl

 • Sanne (Westfries Archief)

  Sanne (Westfries Archief)

  Laatst bijgewerkt op: 

  Ik ga het zo kort en bondig mogelijk proberen te omschrijven :-)

   

  Staat er bij een plaatsnaam 'te' of 'in'? Noteer de plaatsnaam in het veld plaatsnaam.

  Staat er bij een plaatsnaam onder? Bijvoorbeeld 'onder Hoorn', noteer onder Hoorn bij onderwerpen. Laat het veld plaatsnaam leeg.

  Staat er een naam van een buurtschap en een onder? Bijvoorbeeld 'Het Keern onder Hoorn'. Noteer Keern onder plaatsnaam, noteer bij onderwerpen Keern onder Hoorn. 

   

  Heel soms komt het voor dat er bij een persoon  geen plaatsnaam staat vermeld maar wel een gemeentenaam. In de bevolkingsregisters kwamen we dit vaak tegen bij personen uit Friesland. In deze gevallen mag je de gemeentenaam dan overnemen. Staat er een plaatsnaam en een gemeente naam (voorbeeld Makkum in de gemeente Wonseradeel) noteer dan alleen de plaatsnaam Makkum.