Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938

Help het Zeeuws Archief om de gegevens uit bevolkingsregisters beschikbaar te stellen voor iedereen met Zeeuwse roots en voor tal van onderzoekers!

Stand van zaken

 • 140.043 scans
 • 699 deelnemers

 • 76.435
  • 9.3% Onbruikbaar
  • 54.6% Dubbel ingevoerd
  • 49.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 63.9%
 • 69.449
  • 9.3% Onbruikbaar
  • 54.6% Dubbel ingevoerd
  • 49.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 58.9%
Meedoen aan dit project
yvonnelmc

yvonnelmc

In de reeks oude beroepen:

Laatst bijgewerkt op: 

 Schoolmatres - kleuterschoolhoudster

 

 

een ketelboeter of -lapper repareerde (koperen) pannen en ketels

 • Lucia

  Lucia

   


  Dit is een persoon die officieel vergunning heeft om met handel langs de deuren te gaan of op de markt te staan. De producten, die ze verhandelden kunnen van velerlei soort zijn. Na de Franse tijd moesten zij Patentbelasting betalen en zich in een Patentregister laten registreren.

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  fourier, een onderofficier, die voor de inlegering, wapening, fouragering, kleeding, enz. der compagnie zorgt, en tevens compagnieschrijver is

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  Waterklerk, medewerker van een rederij of cargadoorskantoor die optreedt als contactpersoon tussen de wal en een schip en regelt voor het schip allerlei organisatorische en administratieve zaken bron: wikipedia

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Waterklerk bestaat nog steeds hoor. Maar leuk om even te lezen. Dank je.