Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938

Help het Zeeuws Archief om de gegevens uit bevolkingsregisters beschikbaar te stellen voor iedereen met Zeeuwse roots en voor tal van onderzoekers!

Stand van zaken

 • 140.217 scans
 • 700 deelnemers

 • 99.923
  • 10.8% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 82.1%
 • 99.923
  • 10.8% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 82%
Foort

Foort

UPDATE: Verbetervoorstellen platform VeleHanden

Laatst bijgewerkt op: 

Naar aanleiding van een idee van één van de controleurs om het belang van invoerinstructies of het forum meer naar voren te laten komen, is er contact geweest met Picturae/ VeleHanden. Men vindt het een prima initiatief en men heeft ons gevraagd om verbetervoorstellen voor het platform, want er is hiervoor extra budget (winnaar erfgoedvrijwilligersprijs 2021).
Daarom wordt iedereen gevraagd om hier te reageren op de hieronder vermelde ideeën, of te komen met een nieuw verbetervoorstel.
Mogelijke verbetervoorstellen (met voor- en nadelen) tot nu toe zijn:

1. Invoeren alleen nog vanuit de projectpagina, en niet meer gelijk vanuit de profielpagina.
- Voordeel: iedereen komt langs het forum en ziet de actuele items.
- Nadeel: één extra muisklik.

2. Een pop-up melding bij een nieuw bericht op het forum (zoals bij WhatsApp, of Email). Feitelijk een uitgebreidere vorm van je kunnen abonneren op een enkel topic. Hierbij te onderscheiden: álle berichten, of onderscheid kunnen maken op berichten per rubriek (Mededelingen, Vragen, Tips etc.).
- Voordeel: je wordt onmiddellijk geïnformeerd als er iets nieuws is.
- Nadeel: kan storend gaan werken, dus wel mogelijkheid om aan of uit te zetten (bij uit gaat het doel dan weer verloren).

3. Een chatfunctie, waardoor het makkelijker is om met de projectleiding of deelnemers onderling te kunnen chatten.
- Voordeel: directe(re) informatie uitwisseling onderling
- Nadeel: . kan leiden tot een theekransje, of het wordt voor sommigen misschien te persoonlijk?
               . feitelijk is het forum al een vorm van chatfunctie, dus overbodig?

4. Nieuwe gebruikers krijgen een welkomstmail van VeleHanden (bij het voor het eerst aanmelden als vrijwilliger, niet bij het aanmelden voor een project).
- Voordeel: in een welkomstmail het belang kunnen benadrukken van de Invoerinstructies.
- Nadeel: Vrijwilligers vinden dit te directief en haken op voorhand af?

5. Bij het aanmelden voor een project de eerste keer langs een schermpje met een aan te vinken vakje, dat men kennis heeft genomen van de Invoerinstructies (zonder aangevinkt hokje geen toegang?).
- Voordeel: Deelnemers worden actief betrokken bij de Invoerinstructies, en men kan achteraf niet aangeven dat men niet op de hoogte was.
- Nadeel: 100% zekerheid geeft deze optie niet.

6. Een wervende tekst bij de projectinformatie, waarbij het belang van het forum wordt benadrukt.
- Voordeel: snel te realiseren, zonder extra kosten.
- Nadeel: Net zoals het forum wordt ook dit mogelijk niet door iedereen gelezen.

7. Een snellere update van de "Statistieken van vandaag".
- Voordeel: "boter bij de vis"-effect. Gelijk de resultaten zien van je inspanningen.
- Nadeel: Onbekend.

8. Automatisch aanvullen terug.
- Voordeel: sneller invoeren
- Nadeel: eerdere foutieve invoer zal er dan ook staan, dus kans op fouten neemt toe.

9. Invoeren extra regels voor controleurs identieke procedure als bij invoerders (nieuw regel verschijnt automatisch). En dat je met /+tab verder kan i.p.v. steeds alles opnieuw intypen. En als je tussentijds wilt bewaren het programma niet alle ingevoerde regels verwijderd en je op de 1e regel na helemaal opnieuw moet beginnen.
- Voordeel: Sneller een scan kunnen invoeren als die door drie andere invoerders als te moeilijk is aangemeld.
- Nadeel: niet gevonden.

10. Je persoonlijke keuze 'vinkje aan/uit' in scan meebewegen vasthouden.
- Voordeel: is meer een feit van minder irritatie dat je persoonlijke instelling weer weg is.
- Nadeel: wordt niet gezien

11. In controlescherm de tweede regel óók voorzien van een volgnummer (er staat nu geen 2).
Niet echt voor- of nadeel, meer een cosmetisch iets.

12. De icoonbalk zichtbaar/onzichtbaar kunnen zetten.
- Voordeel:  
als die uitgezet kan worden, blokkeert deze balk niet meer de zijkant van de scan.
- Nadeel: mensen vergeten mogelijk hoe die weer aan te zetten, wat weer leidt tot extra instructies.

13. In het controlescherm óók een link naar de Invoerinstructies.
- Voordeel: * 
je hoeft niet telkens naar een ander scherm/programma omschakelen;
                   * de meest recente versie is altijd direct bij de hand.
- Nadeel: wordt niet gezien

14. Een gemaakte opmerking bij het invoeren / controleren kunnen teruglezen, bewerken, of verwijderen doordat het opmerkingenscherm open blijft totdat het wordt afgesloten. Idem een bijdrage op het forum kunnen verwijderen.
- Voordeel: niet zelden maak je nog een extra opmerking. Er hoeft dan niet een extra scherm worden gemaakt (dat niet afsluit, totdat de scan wordt opgeslagen). Ook kun je een eerdere opmerking aanpassen bij nieuwe info, of zelfs verwijderen als blijkt dat de opmerking achterhaald/niet juist is.
- Nadeel: Wordt niet gezien.

15. De regels voor invoer in de velden bij invoer en controle gelijkluidend ingesteld, zoals bijv. automatische hoofdletter.
- Voordeel: * sommige invoerders zijn ook controleur (of omgekeerd, het is maar hoe je het bekijkt). Die hoeven dan geen rekening houden met afwijkende manier van invoeren.
                 * het bevordert de eenheid in opvatting hoe iets in te voeren.
- Nadeel: Dit moet per project worden ingesteld.

16. Het forum dient alleen toegankelijk te zijn voor deelnemers aan projecten van VeleHanden en afgesloten voor de buitenwereld. Nu is elke deelnemer te Googlen op zijn/haar profielnaam.  Hiervoor wordt onvoldoende gewaarschuwd c.q. hieraan wordt onvoldoende/geen aandacht besteed. Neem je deel met je eigen naam ben je voor de hele wereld in het forum te vinden, en dan indirect ook elke andere deelnemer die reageerde op dat specifieke draadje van een forum. Mocht dit niet kunnen worden gewijzigd dient in ieder geval bij de algemene info hiervoor te worden gewaarschuwd en dan is voorstel nr. 17 van extra belang.
- Voordeel: betere privacy
- Nadeel: Minder makkelijk te realiseren dan op voorhand wijzen op het open karakter van een forum (zie ook 4.).

17. VeleHanden verwijdert bij voltooiing van een project alle forumbijdragen.
- Voordeel:  bijdragen op het forum, en eventuele opsomlijsten zijn dan niet langer (tot in lengte van dagen) terug te lezen via Google en gebruikersnaam.
- Nadeel: De informatie die op het forum staat is kostbaar qua historie en als kennis-/informatiedatabank, en gaat dan verloren.

18. Binnen een project moet een éénduidige wijze van schermopbouw bestaan, met daarbij een één op één uitlijning tussen controle en invoer.
- Voordeel: het voorkomt onnodig scrollen tussen controle en invoer door de controleur.
- Nadeel: Geen.

N.B. Voorstel 16 en 17 zijn met elkaar verbonden. 


 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  Dank je wel, Foort, mooie afsluiting van het oude jaar. Ben benieuwd of Vele Handen iets met onze aanbevelingen kan doen! Zou leuk zijn. Iedereen fijne en veilige jaarwisseling en morgen weer met frisse moed beginnen aan het Nieuwe jaar. Ik hoop dat het voor iedereen een goed jaar wordt!

 • Quinten

  Quinten

  Ondanks de geslotenverklaring van dit topic....

  Jouw stelling (punt 17) dat bij afgeronde projecten het forum van dat project wordt verwijderd is niet correct. Alleen de link naar het forum wordt niet meer getoond, het forum zelf is er nog wel en kan met slim zoeken nog wel teruggevonden worden.

  Neem dit afgeronde project: https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/page/3/status/closed/project/amsterdam_tagging Geen link naar het forum.

  Maar hier is het forum: https://velehanden.nl/berichten/index/index/project/amsterdam_tagging

  Jaren geleden heb ik wel eens aan Pictuarae gevraagd om die link weer te tonen, maar de toenmalige contactpersoon van Picturae was er tegen want voor je wist zouden mensen nieuwe berichten gaan plaatsen en dat was toch echt niet de bedoeling bij een afgerond project. Vermoedelijk snapte hij mijn vraag niet. Ik heb het er maar bij gelaten.

  Andere fora van afgeronde projecten zijn dus ook terug te vinden via de url https://velehanden.nl/berichten/index/index/project/projectnaam

   

  Overigens heeft negen jaar intensief vele handen gebruik mij geleerd, dat sommige gebruikers nooit het forum gaan lezen. Hoe hard je er ook gaat trekken. Gek genoeg weten sommige van die gebruikers het forum wel te vinden als ze een vraag of een klacht willen plaatsen..... 

   

  Verder heb ik nog een suggestie: Als je je nu inlogt kom je op deze pagina terecht (Tabblad projecten): https://velehanden.nl/account/gebruiker/dashboard

  Als je echter op deze pagina terecht zou komen (Tabblad berichten) zie je gelijk de berichten sinds de laatste login: https://velehanden.nl/account/gebruiker/berichten

   

   

   

   

 • Foort

  Foort

  Laatst bijgewerkt op: 

  @Quinten, je hebt kennelijk de strekking van punt 17. niet goed begrepen. Het gaat in dit geval om een voorstel. Nergens staat dat wij vinden/denken dat dit nu het geval is. Dus .... het voorstel is dat iemand dus wil dat het definitief wordt verwijderd. Rationale: zonder afscherming van de byitenwereld is het onwenselijk dat de inhoud van het forum oneindig zichtbaar is (ook via de achterdeur). Want kijk eens wat Google geeft met de juiste trefwoorden: 

  Maar, zoals je al terecht concludeerde: dit topic is gesloten.

  Nabrander: het is niet míjn stelling, maar het product van de gezamenlijke input van invoerders en controleurs van dit project. Jammer dat je niet eerder je stem hebt laten horen. Met jouw ervaring hadden we misschien nóg betere voorstellen kunnen doen.

 • Quinten

  Quinten

  Aha, in dat geval ben ik tegen. ik wil graag mijn oude berichten kunnen blijven lezen.  

 • Foort

  Foort

  Misschien moet je er dan zelf een back-up van maken. Maar ik zou eerst afwachten wat men er bij Picturae van vindt.