Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938

Help het Zeeuws Archief om de gegevens uit bevolkingsregisters beschikbaar te stellen voor iedereen met Zeeuwse roots en voor tal van onderzoekers!

Stand van zaken

 • 140.217 scans
 • 704 deelnemers

 • 99.923
  • 10.8% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 82.1%
 • 99.923
  • 10.8% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 82%
 
Foort

Foort

Statusupdate: UPDATE 06-4-2022

Laatst bijgewerkt op: 

Standdatum: 30-03-2022, 19:45 uur:

              Totaal scans   Dubbel ingevoerd   Gecontroleerd   Nog te controleren

Terneuzen      10520           9657                  9331                326

Westdorpe       2847           2420                  2320                100

Axel                 7214           7005                  4105              2900

Vlissingen         8162          7109                   7101                    8

Totaal                                                                                3334    

Ingevoerd op 30-03                 8
Gecontroleerd op 30-03       503

N.B. De aantallen Dubbel ingevoerd is zonder de als onbruikbaar gemelde scans.
Ook zijn er mogelijk nog een aantal scans bij een enkele invoerder. 

Het aantal Gecontroleerd is inbegrepen de scans die controleurs niet zien omdat beide ingevoerde scans identiek zijn ingevoerd en door het systeem automatisch als Gecontroleerd zijn afgedaan (al zal dit nu amper meer voorkomen).

 • Jos van Keulen

  Jos van Keulen

  Ook ik heb mijn laatste scan afgerond. Het was leuk om te doen. Soms frusterend om toch gegevens in te voeren, waarvan je na verificatie zeker van was dat het niet juist was wat er stond, maar toch zo moest worden overgenomen. Ook nauwkeurigheid per plaats was opvallend. De scans van Vlissingen waren wel heel lastig. Ik geloof dat de naam Piccard wel op zeven verschillende manieren werd geschreven. Ben ook nog verschillende familieleden tegengekomen. Mijn overgrootvader met zijn gezin heb ik wel drie keer in moeten voeren. Iedereen bedankt en hoop dat Daniel nog wat organiseert om misschien nog enkele deelnemers te ontmoeten. (Was ook het geval bij het vorige project)

 • Foort

  Foort

  Laatst bijgewerkt op: 

  Allen: niet te vroeg juichen. Dit bericht van gisteren (zag het pas zojuist) Daniel gehad:

  Ik ben nu bezig met het doorlopen van alle series die nog niet zijn afgerond, nog slechts 8 in totaal. Hierbij heb ik een aantal scans waar wel gegevens op staan en die als onbruikbaar waren aangemerkt weer opengezet voor invoer en controle. Een serie gezinskaarten van de gemeente Axel valt het meest op. Er zitten kaartjes bij waarop op de voorzijde alleen een (achter-)naam en tussenvoegsel is vermeld. Overige gegevens als geboortedatum en -plaats ontbreken, de achterzijde is telkens blanco. Het zijn er enkele honderden, ik zal deze allemaal opnieuw openstellen voor de (tweede) invoer cq controle.

   

  Ik denk dat we daarmee alle eventueel onterecht als onbruikbaar aangemerkte scans ondervangen moeten hebben.

  Vriendelijke groeten,

   

  Daniel.

  Dus: ik hoop nog enkele dapperen te vinden die toch nog een aantal dagen de invoer en de controle in de gaten houden. Maar ook ik zie dat we er (nagenoeg) doorheen zijn, want ik zelf krijg ook geen enkele scan meer, niet voor invoer, en niet voor controle.

  Een diepe buiging!!!

 • Foort

  Foort

  Voor zover ik kan nagaan zijn er een redelijk aantal Alfabetkaartjes van Axel en nog wat losse bladen van Vlissingen ingevoerd en gecontroleerd. Al mijn tellers staan nu op 0.

 • Lucia

  Lucia

  Blijf evengoed hier nog dagelijks kijken of er nog iets voorbij fladdert.

  Dankje Foort voor alle updates

 • Foort

  Foort

  Vanmorgen uit de mond van Daniel:

  - Het is volbracht.

  - Er valt niets meer in te voeren dan wel te controleren.

  - Er komen geen eerder als onbruikbaar gemelde scans meer in de aanbieding.

  Van mijn zijde dan ook aan iedereen: