Bevolkingsregisters Amsterdam 1864-1874

De aller- allerlaatste serie Bevolkingsregisters van Amsterdam. Helpt u mee om de online index op de Bevolkingsregisters compleet te maken?

Stand van zaken

 • 98.914 scans
 • 534 deelnemers

 • 83.417
  • 5.2% Onbruikbaar
  • 84.3% Dubbel ingevoerd
  • 84.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 89.5%
 • 83.392
  • 5.2% Onbruikbaar
  • 84.3% Dubbel ingevoerd
  • 84.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 89.5%
Meedoen aan dit project
Quinten

Quinten

Let op: Dit is een vraagteken, geen aanhalingsteken!

Dit is een vraagteken, geen aanhalingsteken:

Dus graag invoeren als @@-@@-1850. (En dus niet de bovenliggende waarde overnemen.)