Bevolkingsregisters Amsterdam 1864-1874

De aller- allerlaatste serie Bevolkingsregisters van Amsterdam. Helpt u mee om de online index op de Bevolkingsregisters compleet te maken?

Stand van zaken

 • 98.914 scans
 • 442 deelnemers

 • 45.467
  • 3.1% Onbruikbaar
  • 46% Dubbel ingevoerd
  • 46% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 49.1%
 • 45.455
  • 3.1% Onbruikbaar
  • 46% Dubbel ingevoerd
  • 46% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 49%
Meedoen aan dit project
Quinten

Quinten

Let op: Dit is een vraagteken, geen aanhalingsteken!

Dit is een vraagteken, geen aanhalingsteken:

Dus graag invoeren als @@-@@-1850. (En dus niet de bovenliggende waarde overnemen.)