Holland Amerika Lijn Passagierslijsten

Tussen 1900 en 1969 reisden en emigreerden miljoenen mensen met de schepen van de Holland-Amerika Lijn. Help mee deze archieven te ontsluiten!

Stand van zaken

 • 114.572 scans
 • 1.619 deelnemers

 • 103.591
  • 12.2% Onbruikbaar
  • 90.4% Dubbel ingevoerd
  • 90.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 103.589
  • 12.2% Onbruikbaar
  • 90.4% Dubbel ingevoerd
  • 90.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
Meedoen aan dit project
Petra Sj

Petra Sj

Overzicht van voorkomende afkortingen; graag aanvullen?

Laatst bijgewerkt op: 

Voor het overzicht een apart onderwerp aangemaakt met (veel) voorkomende afkortingen, aanspreektitels en/of functies. 

Een 1e aanzet, met medewerking van o.a. Leo/LCB en Foort, waarvoor dank.

Je kunt hier aanvullen met je eigen bevindingen zodat ik het kan bijhouden.

Aanspreektitels/toevoegingen bij namen

Adellijk/koninklijk
- Br.              = Baron, adellijke titel
- Bar'ss.        = Baronesse, adellijke titel
- B'nesse       = Baronesse, adellijke titel
- B'esse         = Baronesse, adellijke titel
- Baron's.      = Baronesse, adellijke titel
- Brn.            = Baron, adellijke titel
- Brnsse.       = Baronesse, adellijke titel
- Cnt.            = Engels. Count, graaf
- Cnts.          = Engels. Countess, gravin
- Hon.          = Engels. Honourable, eervolle, weledelgeboren
- Jkr.            = Duits. Junker; adellijk predicaat, géén titel
- Jkfr.           = Duits. Junkfrau; adellijk predicaat, géén titel
- Jkvr.           = Jonkvrouwe, adellijke titel
- Msgr.         = Frans. Monseigneur, aanspreekt. hoogwaardigheidsbekleders (religie, royalty)
- Msgr.         = Engels. Monsignor, aanspreekt. hoogwaardigheidsbekleders (religie, royalty)
Vic'esse     = Frans. Vicomtesse; vgl. Burggravin
- Z.K.H.       = Zijne Koninklijke Hoogheid

Gezin/familie
- Echtg.        = echtgenote/echtgenoot
- Echtp.        = echtpaar
- Fam.          = familie
- Jr.             = junior
- Sr.             = senior
- Mstr.          = Engels. Master, jongeman
- Mast.         = Engels. Master, jongeman
- Ms.            = Engels. Miss of Mrs. (algemene aanspreektitel voor een vrouw)
- Mrs.           = Engels. Mevrouw
- Mr.            = Engels. Mister, de heer
- Messrs.       = Engels. Meervoud voor Mr. - heren
- Ma.           = Frans. Madame, mevrouw
- M'a.          = Frans. Madame, mevrouw
- Mdme.       = Frans. Madame, mevrouw
- Mme.        = Frans. Madame, mevrouw
- Mlle.         = Frans. Mademoiselle; mej.
- Msr.          = Frans. Monsieur, de heer
- Messrs.     = Frans. Messieurs, heren
- Msgr.         = Frans. Monseigneur, aanspreekt. hoogwaardigheidsbekleders (religie, royalty)
- Msgr.         = Engels. Monsignor, aanspreekt. hoogwaardigheidsbekleders (religie, royalty)
- H.             = Spaans. Hijo, zoon of hija, dochter
- S'ra.         = Spaans. Señhora, mevr.
- S'ta.         = Spaans. Señhorita, mej.
- Srto.         = Spaans. Señhorito, jongeman
- Sr.            = Spaans. Señor, dhr.
- Vda.         = Spaans. Viuda, weduwe
- Vdo.         = Spaans. Viudo, weduwnaar
- dr.            = dochter
- k. (K.)      = kind
- Knd.          = kind(eren)
- kd.           = kind(eren)
- Vr.            = vrouw (echtgenote)
- zn.           = zoon
- zuigl.        = zuigeling
- zuigel.       = zuigeling
- d. (D.)      = Engels/Nederlands. Dochter/Daughter
- s. (S.)       = Engels. Son
- Sis.           = Engels = Sister, zus
- c. (C.)       = Engels. child(ren), kind(eren)
- ch. (Ch.)   = Engels. child(ren), kind(eren)
- Inf.           = Engels. Infant, zuigeling
- Dgr.          = Engels. Daughter, dochter
- dr.            = Engels. Daughter, dochter (let op: kleine letter)

Religieus
- Bro.            = Engels, religieus; Brother, broeder
- Brot.          = Engels, religieus; Brother, broeder
- Ds.             = Dominee
- Em.           = emeritus; (in combinatie met) in ruste, gepensioneerd
- Fr.              = Frater, broeder
- Mons.        = Frans. Monseigneur, aanspreektitel hoogwaardigheidsbekleders
- Msgr.         = Frans. Monseigneur, aanspreektitel hoogwaardigheidsbekleders (religie, royalty)
- Msgr.         = Engels. Monsignor, aanspreektitel hoogwaardigheidsbekleders (religie, royalty)
- O.F.M.        = Ordo Fratrum Minorum, kloosterorde, volgelingen Franciscus van Assisi
- Rab.          = Joods. Rabbi, Rabbijn
- Rabb.        = Joods. Rabbi, Rabbijn
- Rev.           = Engels. Reverend , eerwaarde/dominee
- Rev.Fr.       = Engels, Reverend Father, eerwaarde vader/pater
- Rev.Msgr.   = Engels, Reverend Monsignor, eerwaarde Monsignor
- Rt.Rev.      = Engels. Right Reverend, religieuze titel in bepaalde stromingen
- Rev.Sr.       = Engels. Reverend Sister, aanspreektitel 
- Sis.   = Engels. Sister, non
- Sr.             = Engels. Sister, non
- Str.            = Engels. Sister, non
- Zr.             = Nederlands. Zuster, non

Militair
- Adm.        = militaire rang. Admiraal.
- Brig.         = militaire rang. Engels, Brigadegeneraal
- Brig.Gen.  = militaire rang. Brigadegeneraal
- Capt.        = militaire rang. Engels, Captain
- Cdr.          = militaire rang. Engels, Commander (Engelstalige landen)
- Cpt.          = militaire rang. Engels, Captain
- Col.          = militaire rang. Engels,Colonel
- Cmdr.       = militaire rang. Engels, Commander. Nederlands: Commandeur, Commodore
- Comdr.      = militaire rang. Engels, Commander. Nederlands: Commandeur, Commodore
- Comm.     = militaire rang. Engels, Commandant, bevelhebber
- Corp.        = militaire rang. Engels, Corporal
- Cpl.          = militaire rang. Corporal, korporaal
- DPACS / DPACCS = Displaced Persons Assembly Centre Camp Staff
- Lt.            = militaire rang. Luitenant
- Lt.Comm.  = militaire rang. Engels: Lieutenant Commander, marine
- Lt.Cdr.       = militaire rang. Engels: Lieutenant Commander, marine
- LtCDR       = militaire rang. Engels: Lieutenant Commander, marine
- Lieut.        = militaire rang. Engels: Lieutenant
- Maj.          = militaire rang. Majoor
- Maj.Gen.   = militaire rang. Engels: Major General
- Rear Adm. = militaire rang, Engels, UK, USA: Rear Admiral, marine
- Sdt.          = vermoedelijk: soldaat
- Sgt.          = militaire rang. Sergeant
- Sergt.       = militaire rang. Sergeant
- Sgt.Maj.    = militaire rang. Sergeant-Majoor
- PVT          = militaire 'rang'. Engels: Private (soldaat)
- Priv.         = militaire 'rang'. Engels: Private (soldaat)
- A.P.O.       = Army Post Office (vaak gevolgd door een uniek nummer)
- B.A.O.R.    = British Army On Rhine (vaak gevolgd door een uniek nummer)
- B.F.P.O.     = British Forces Post Office (vaak gevolgd door een uniek nummer)
- C.A.P.O.    = Canadian Army Post Office (vaak gevolgd door een uniek nummer)
- PM           = Post Master (in combinatie met A.P.O./C.A.P.O.)
- PO           = Post Office (in combinatie met A.P.O./C.A.P.O.)
- O.M.A.     = Office of Military Affairs (in combinatie met F.P.O.)
OMGUS    = The Office of Military Government, United States 
- F.P.O.       = Federal Protective Officer (in combinatie met O.M.A.) of:
- F.P.O.       = Fleet Post Office
- HQ          = Headquarters. Hoofdkwartier, staf

Geografisch
- Bez.         = Duits: Bezirk, wijk
- Br.Z.  = Britse zone; aanduiding bij plaats in naoorlogs Duitsland (niet invoeren)
- Regb.       = Regierungsbezirk (Duitsland), (geografisch) administratief district
- Kr(s).       = Kreis (Duitsland); geografische aanduiding
- Co.          = County (UK); geografische aanduiding
- c/o          = County of (UK); geografische aanduiding
- Cnty.        = County (UK); geografische aanduiding
- Cy.           = County (UK); geografische aanduiding
- Ct.           = Canton (Zwitserland); geografische aanduiding
- Kt.           = Kanton (Zwitserland); geografische aanduiding
- Dept.       = Departement (Frankrijk); geografische aanduiding
- nr.           = Engels. Near, vlakbij (bijv. Cowley near Oxford)
- n.            = Engels. Near, vlakbij (bijv. Cowley near Oxford)
- NYC         = New York City
- Okr.         = Okres, district; geografische aanduiding. Tsjechië, Slowakije 
- P.O.         = Post Office
Z.P.         = Zupa, district; geografische aanduiding, Oost-Europa, Balkan

Scheepvaart
-
Cpt.         = Engels. (Scheeps-)kapitein
- Kapt.       = (Scheeps-)kapitein
- MS           = motorschip
- R.T./RT.    = Retourticket, Roundtrip
- SS           = stoomschip
- Strm.       = stuurman
- W.K.T.      = werktuigbouwkundige

Divers
- Cpl.           = Engels. couple; koppel, echtelieden, paar...
- Comm.      = Commissaris
- c/o            = Engels. Care off. Vgl.: het Nederlandse p/a (per adres)
- C.P.O.       = Engels. Central Post Office
- Do            = dito, idem
- D.O.          = Doctor of Osteopathy
- Dorm.       = Engels. Dormitory: slaapzaal
- Dr.            = Doctor (academische titel)
- Drs.          = Doctorandus (academische titel)
- Dra.          = Doctoranda (vr. academische titel)
- Em.          = emigrant (staat gestempeld)
- Em.          = emeritus (in combinatie met) in ruste, gepensioneerd (bijv. emeritus hoogleraar)
- (his) Exc.  = (zijne) Excellentie; aanspreektitel voor iemand met hoge functie
- HIACOM   =  Harvard International Activities Committee
- Ir.             = Ingenieur (academische titel)
- Ll.D.         = Legum Doctor (Latijn: "leraar van de wetten")
N.B.B.S .   = Nederlands Bureau voor Buitenlandse Studentenbetrekkingen
- N.J.H.C     = Nederlandse Jeugd Herberg Centrale
- NSA-WSS = National Student Association - World Student Service Federation
- PVT          = Personeelsvertegenwoordiging
- Rt.Hon.     = Engels. Right Honourable. Traditionele eretitel
- Sen.         = Senator
- Tr.            = Engels. Trustee; vertrouwenspersoon, curator, vaak in combi. met religieus

 

 • Wilma Schlüter

  Wilma Schlüter

  Laatst bijgewerkt op: 

  Klopt, daarom ook zonder punt ingevoerd. (Louis  Sir S.)

  Ik heb weer eens niet goed gekeken, is wel een titel maar geen afkorting. Sorry.

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Bedankt voor meedenken Wilma & Astrid!

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Bijgewerkt. Dank Astrid.