Holland Amerika Lijn Passagierslijsten

Tussen 1900 en 1969 reisden en emigreerden miljoenen mensen met de schepen van de Holland-Amerika Lijn. Help mee deze archieven te ontsluiten!

Stand van zaken

 • 114.572 scans
 • 1.619 deelnemers

 • 103.591
  • 12.2% Onbruikbaar
  • 90.4% Dubbel ingevoerd
  • 90.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 103.589
  • 12.2% Onbruikbaar
  • 90.4% Dubbel ingevoerd
  • 90.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
Meedoen aan dit project
Foort

Foort

VOOR DE LAATSTE LOODJES: Uittreksel Invoerinstructie

Laatst bijgewerkt op: 

Na een poosje als controleur te hebben gewerkt, heb ik een short-list gemaakt van de meest voorkomende invoervergissingen. Ik hoop dat ik veel mensen hiermee een plezier doe:

Als bestemming gebruik je altijd eerst de kolom “Bestemming”, of “Naar”, en niet de plaatsen uit de kolom “Ontschepingsplaats”. En de bestemming van het schip gebruik je alleen als het niet anders kan. Als er een plaats van vertrek en bestemming ontbreekt op de lijst, zoals bij overvrachtstaten, overboeking verschillen eindcontrole specificatie en automobiellijsten, dan vullen we bij de plaatsen #### in. Dit hoeft niet onderaan bij 'Opmerkelijk!' te worden aangeven.

Schrijf plaatsen op zoals ze zijn vermeld; afkortingen nooit voluit schrijven, en voluit geschreven plaatsnamen nooit afkorten. In de lijst voorkomende afkortingen altijd afsluiten met een punt, behalve als er R’dam, A’dam of NY staat. (Voorbeelden: R.L.S.C., N.M.Q.) .

Plaatsnamen nooit ‘vertalen’ in het Nederlands (als er London staat: geen Londen; als er Paris staat: geen Parijs). Voeg geen provincienamen toe als ze niet op de scan staan.

Extra beschikbare geografische informatie (zoals provincie, kreis, gemeente, land, kanton, etc.) altijd vermelden en noteren zónder leestekens, zoals komma, haakjes, etc. Voer geen extra informatie in (zoals staat, of land) als dat er niet staat.

Aanspreektitels (Mr., Mrs., Miss, Dr. etc.) altijd vermelden zoals ze op de scan staan. Maar wel met een spatie tussen de aanspreektitel en de voorletters, welke onderling dan weer geen spatie krijgen (Mrs.<spatie>A.B.C., of Dr.<spatie>C.D.E.).

Als in de scan ‘en’ staat of als zodanig gelezen kan worden (Mr. en Mrs.;  Mr., Mrs.) dan gebruiken we altijd de “&” (Mr. & Mrs.). Dit geldt ook voor toevoegingen als: en 2 kinderen (dit wordt dan: Mr. & Mrs. A.B. & 2 kinderen).

Als er meerdere (voor- en/of familie)namen op 1 regel worden genoemd in de scan (bijv. Pietje, Keesje & Jantje de Jong, Mr. A. & Mrs. B. de Jong, of Misses C. en D.), maak je voor iedere persoon een eigen regel aan in je invoer.

Als er echter meerdere personen met dezelfde naam op 1 regel worden genoemd zonder andere voornaam of voorletter (bv. Mr. & Mrs. Van Puffelen, Mrs. R. & Mast. R. Wood, of Mr. & Mrs. H. Jansen) dan neem je dit over zoals het er staat (geen extra regel aanmaken).

Als er passagiers op de lijst staan met exact dezelfde familienaam, voorletters, vertrekplaats en bestemming ("Van" en "Naar"), dan wordt die naam slechts één keer ingevoerd.

Tussenvoegsels schrijven we altijd zonder hoofdletter, altijd los van de familienaam en als ze zijn afgekort, onderling zonder spatie. Wanneer een scan slechts 1 kolom bevat voor de naam (geen afzonderlijke kolommen voor voor- en familienaam), splits je de naam zelf. Tussenvoegsels worden hierbij opgenomen bij de familienaam, net zoals ze in de scan staan (heel letterlijk gezien: ervoor danwel erachter).

Schotse familienamen schrijven we als McPherson en niet Mc. Pherson (zonder punt, en zonder spatie). Chinese familienamen komen volledig in het veld "Familienaam", in het veld "Voornaam" komt  dan ####.

Maar de belangrijkste regel is en blijft: schrijf op wat er staat, en ga niets veranderen, (behalve namen of plaatsnamen in hoofdletters, die schrijven we niet als JANSEN, maar als Jansen, en niet als NEW YORK, maar als New York).

Veel succes allen, en op naar de eindhaven.

Foort

 

 • Foort

  Foort

  Regina, troost je, jij bent niet de enige die soms nog laat bezig is. Niet om gauw nog even een paar scans extra in te voeren (en ik hoop dat je er geen wedstrijdje van gaat maken, want dan loop je het risico dat je fouten gaat maken, dus: kwaliteit boven kwantiteit), maar om in alle rust nog even de stand van zaken op te kunnen nemen van de laatste richtlijnen en vragen.

  Martine heeft het juist (uiteraard, want zij is de baas) dat we exact identieke namen en plaatsen maar eenmaal invoeren. Want er is geen enkele meerwaarde om die namen dubbel of driemaal in te voeren.

  Ik heb daar geen vermelding van gemaakt in het uitreksel, want daar is het een uitreksel voor. Maar ik zal het ter overweging nemen om dat toe te voegen, want het komt inderdaad regelmatig voor dat die fout wordt gemaakt.

 • Wilma Schlüter

  Wilma Schlüter

  Soms zie ik dat bij deze identieke namen duidelijk een typefout is gemaakt. In dat geval voer ik ze wel allebei in omdat ik uiteraard niet weet wat de correcte schrijfwijze is.

 • Foort

  Foort

  Laatst bijgewerkt op: 

  Als er een typefout is, zijn ze volgens mij niet identiek. Is er wél verschil (ook door een typefout, of met een afwijking bij de voorletter(s)) dan inderdaad alle namen invoeren.