Fotocollectie Museum Vliegbasis Deelen

Het Museum Vliegbasis Deelen vertelt de geschiedenis van de vliegbasis Deelen, die vlakbij Arnhem ligt. De vliegbasis was erg belangrijk in de Tweede Wereldoorlog en heette toen Fliegerhorst Deelen. Het museum bezit een grote collectie militaire voorwerpen en bodemvondsten, waaronder vliegtuigwrakstukken. De collectie foto's, fotoalbums, dia's en documenten werd in 2021 ingescand maar de scans zijn onvoldoende beschreven en nog niet gekoppeld aan trefwoorden. Daarvoor vragen wij om hulp! We willen graag vastleggen wat er op de foto's te zien is, wie er is afgebeeld en waar-en-wanneer de foto is genomen. Helpt u mee om de foto's te beschrijven? Het verhaal erbij verbetert de bruikbaarheid en de historische waarde van de fotocollectie. Ons museum is blij met uw hulp. Alvast onze dank daarvoor! PS: Om een indruk te geven van de aard van de afbeeldingen zijn enkele fotocollages gemaakt. Deze zijn op de Vele Handen projectpagina beschikbaar met deze bestandnaam: Deelen, collages bij intro Vele Handen.pdf

Stand van zaken

 • 7.580 scans
 • 108 deelnemers

 • 7.428
  • 2% Onbruikbaar
  • 98.2% Dubbel ingevoerd
  • 98% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 7.428
  • 2% Onbruikbaar
  • 98.2% Dubbel ingevoerd
  • 98% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.9%

Project info

 
Gerben D. TORNIJ

Gerben D. TORNIJ

Lijst van uitgevoerde vliegtuigbergingen

De rechtsvoorganger van de huidige Stichting Museum Vliegbasis Deelen was de Stichting Dutch Aircraft Examination Group. In de jaren tussen 1989-1999 heeft de DAEG ongeveer twintig vliegtuigbergingen uitgevoerd. In veel gevallen waren dit vliegtuigbergingen waar met mechanische werktuigen tot vele meters onder maaiveld werd afgegraven voordat er wrakdelen van vliegtuigen konden worden geborgen. Dergelijke grote bergingen werden in die tijd aangemeld en geadministreerd door de Nederlandse Federatie voor Luchtvaart Archeologie (NFLA). Dit was een koepel organisatie waarbij ook de DAEG was aangesloten. De NFLA verwerkte de verstrekte informatie in een overzichtslijst.

De overzichtslijst van de NFLA toont van iedere berging de locatie, het vliegtuigtype en andere relevante gegevens over de berging. Die gegevens zijn van belang bij het beschrijven van de foto's in de groep 'Opgravingen en bergingen'. Voor dit doel is de NFLA lijst vandaag geupload naar de Vele Handen website.

Daarom deze tip:

Gedetaillerde gegevens over uitgevoerde vliegtuigbergingen staan in dit document:

Vliegtuigbergingen recoverylist NFLA 23-10-2003

 

PS: Met het verschijnen van opeenvolgende versies van de 'Circulaire Vliegtuigbergingen' in de periode 1995-2000 kwam een einde aan de vliegtuigbergingen door ongekwalificeeerde organisaties. Daarna bleek de inzet van betaalde krachten en de aangescherpte milieuwetgeving tot zodanig hoge kosten te leiden dat het aantal vliegtuigbergingen in de jaren daarna snel afnam.