AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 1.012 deelnemers

 • 286.209
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 90.3% Dubbel ingevoerd
  • 90.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 93.7%
 • 286.208
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 90.3% Dubbel ingevoerd
  • 90.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 93.6%
Meedoen aan dit project
 
JohanTresoar

JohanTresoar

2014; Patroniemen graag gescheiden invoeren

Laatst bijgewerkt op: 

Beste mensen,

Bij het invoeren van de gegevens komen we nog wel eens tegen dat patroniemen in het veld "Voornamen" zijn geplaatst. Dat is echter niet de bedoeling. Deze graag invoeren in het daarvoor bestemde veld patroniemen. Alvast bedankt voor jullie aandacht hiervoor.

 

Met vriendelijke groet,

Johan Steendam, Tresoar