AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 984 deelnemers

 • 268.038
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 84.6% Dubbel ingevoerd
  • 84.5% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 88%
 • 268.003
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 84.6% Dubbel ingevoerd
  • 84.5% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 87.9%
Meedoen aan dit project
Vera Weterings (CBG)

Vera Weterings (CBG)

2015; Nieuwe indeling invoer- en controleschermen en meer vernieuwingen, lees inhoud

Laatst bijgewerkt op: 

Er zijn sinds maandag 1 juni, verschillende nieuwe functionaliteiten aan VeleHanden toegevoegd, waaronder verbeterde invoer- en controleschermen. Hieronder in het kort een overzicht van de vernieuwingen:

•    Nieuwe indeling invoer en controle schermen
•    Pop-up met mogelijkheid tot toelichting bij knop ‘Te moeilijk’
•    Puntenoverzicht uitgebreid
•    Uitgebreid zoeken door berichten
•    Toevoeging knop ‘Voorkeuren’ op meerdere plaatsen
•    Verwijderen aantal ‘controle’ bij deelnemers die geen controleur zijn.

Voor uitgebreide informatie verwijs ik u graag naar ons nieuwsbericht.