AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 952 deelnemers

 • 259.660
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 81.9% Dubbel ingevoerd
  • 81.9% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 85.2%
 • 259.658
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 81.9% Dubbel ingevoerd
  • 81.9% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 85.2%
Meedoen aan dit project

2018; geen geboorteplaats en/of datum: vier hekjes: #### NIET @@-@@-@@@@

Laatst bijgewerkt op: 

Even aandacht: als er geen geboortedatum staat vermeld, dan moeten er vier hekjes: #### worden ingevoerd, NIET @@-@@-@@@@@ [apenstaartjes]. Onvolledige data zo: @@-@@-2018 en NIET 00-00-2018. Zie ook bij 20 juni 2018.

N.B. meer info: neem even de tijd en lees de invoerinstructies even door!