AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 937 deelnemers

 • 255.952
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 80.7% Dubbel ingevoerd
  • 80.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 84%
 • 255.439
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 80.7% Dubbel ingevoerd
  • 80.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 83.8%
Meedoen aan dit project

2018; geen volledige datum zo invoeren: @@-@@-1844; geen geboortedatum 4x hekje: #### geen plaatsnaam 4x hekje: ####

Laatst bijgewerkt op: 

Geen geboortedatum dan 4x een hekje; geen geboorteplaats ook 4x een hekje;  is het jaartal wel bekend dan invoeren zoals in titel ook staat: @@-@@-1844 [met apenstaartjes als een deel niet staat vermeld] en geen datum dan niet @@-@@-@@@@, wel: ####

Lees ook de andere tips en volg de invoerinstructies op!