Wie woonden er in Amersfoort?

Help Archief Eemland om de bevolkingsregisters te beschrijven. Ook de gezinskaarten van Belgische vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog zijn onderdeel van deze bevolkingsregisters.

Stand van zaken

 • 40.314 scans
 • 279 deelnemers

 • 40.268
  • 0.1% Onbruikbaar
  • 99.9% Dubbel ingevoerd
  • 99.9% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 40.268
  • 0.1% Onbruikbaar
  • 99.9% Dubbel ingevoerd
  • 99.9% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
Meedoen aan dit project
Sjoukje Straub

Sjoukje Straub

Afwijkende Belgische achternamen

In België worden achternamen met tussenvoegsels (zoals van, van de) vaak aan elkaar geschreven. Bij het invoeren hiermee rekening houden. Als op de scan bij Achternaam maar één keer een hoofdletter staat, wordt dit als één woord ingevuld in het veld Achternaam (voorbeeld: Vanderput). Zijn het twee of meer woorden dan invoeren zoals in de instructie vermeld (voorbeeld: De Prins; Prins in veld Achternaam en De in veld Tussenvoegsel)