Ja, ik wil!

Lever een belangrijke bijdrage aan de wetenschap! Help onderzoekers Universiteit Utrecht met het ontcijferen van Amsterdamse ondertrouwinschrijvingen (1602-1811).

Stand van zaken

 • 16.339 scans
 • 508 deelnemers

 • 16.253
  • 0.1% Onbruikbaar
  • 99.5% Dubbel ingevoerd
  • 99.5% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 99.6%
 • 16.253
  • 0.1% Onbruikbaar
  • 99.5% Dubbel ingevoerd
  • 99.5% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.5%
Meedoen aan dit project
Petra S.

Petra S.

Frans feestje - maart 1795

Laatst bijgewerkt op: 

Wellicht een aardige pagina voor nader onderzoek: 3 Franse militairen, waaronder de commandant, van een bataljon in garnizoen in Amsterdam - schrijven zich op dezelfde dag in. Twee bruiden zijn Amsterdamse zusjes. In maart 1795, vlak na de oprichting van de Bataafse republiek.

 • Dag Petra,

  Inderdaad een leuke vondst! Mogelijk een nasleep van de feesten rond de inwijding van de vrijheidsboom een week daarvoor. De bezetting van Amsterdam door Franse troepen ging relatief geruisloos. Nadat eerder de Fransen al zuidelijk Nederland hadden veroverd en op 15 januari 1795 de provincie Utrecht capituleerde, vervoegde namens de Fransen onderhandelaar Daendels zich op 18 januari 1795 bij de Amsterdamse burgemeesters met de mededeling dat zij beter konden vertrekken, hetgeen zij ook deden: op 19 januari 1795 marcheerden de Fransen de hoofdstad binnen. Kort daarna werd, net als in andere steden die door de Fransen als 'bevrijd' werden bechouwd, een vrijheidsboom opgericht op de Dam (inmiddels hernoemd tot Revolutieplein), die op 4 maart 1795 officieel werd ingehuldigd. Op onderstaande afbeelding zie je deze gebeurtenis weergegeven, wellicht staan dus deze drie bruidegommen en bruiden wel op deze plaat afgebeeld. Overigens kun je uit de namen van de eerste twee bruiden (de gezusters Jolio) en de herkomst van de derde bruid (uit Luik) afleiden dat de Franse soldaten kennelijk vooral aanspraak vonden bij meisjes die al een Franstalige achtergrond hadden....