Officiersboekjes Nationaal Militair Museum 1811-1940

Help het Nationaal Militair Museum (NMM) bij het toegankelijk maken van honderden officiersnamen met informatie over hun rang, loopbaan, regiment en aanstellingsdatum uit de officiersboekjes uit de periode van 1810-1940

Stand van zaken

 • 54.202 scans
 • 403 deelnemers

 • 43.040
  • 18.9% Onbruikbaar
  • 79.4% Dubbel ingevoerd
  • 79.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 98.3%
 • 43.040
  • 18.9% Onbruikbaar
  • 79.4% Dubbel ingevoerd
  • 79.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 98.2%
 
JOL

JOL

Overbodige 'haakjes en punten' bij rangen, legeronderdelen en plaatsnamen.

Graag nog eens jullie aandacht voor onderstaand stuk tekst uit de invoerinstructie.

Diakritische tekens (zoals à, é, ö, û, ç, æ ) worden overgenomen. Overbodige punten en haakjes
worden weggelaten: dus (Leyden.) wordt Leyden zonder punt.
Uitzondering 1: de punt achter de familienaam wordt een komma. (Behalve bij ontbreken van
voorletters)
Uitzondering 2: punten achter een cijfer hebben vaak de betekenis van een rangtelwoord: 1. = 1ste .
Bij afkortingen (Kol. / Luit. / Adj. / Luit. / Kwm. / Instr. / Inf. / Reg. / Spec.d., etc.) Overnemen
zoals het er staat inclusief de punt.

 

Ook rangen en legeronderdelen tussen haakjes mogen zonder haakjes en overbodige punten ingevoerd worden.

Bv. (Kapitein.) (Eerste-Luitenant) wordt Kapitein (zonder punt) en Eerste-Luitenant

(Inf.) (art.) of (Art.) (Cav.) - Inf. / art. / Art. / Cav.

(Grote Staf.) of (Gr.Staf.) - Grote Staf  / Gr.Staf