Amsterdamse doodsoorzaken 1854 – 1940

Wilt u ook weten waar al die Amsterdammers in de negentiende eeuw precies aan dood gingen? Help ons mee de Amsterdamse doodsoorzakenregisters te indexeren!

Stand van zaken

 • 21.499 scans
 • 781 deelnemers

 • 18.033
  • 5.1% Onbruikbaar
  • 83.9% Dubbel ingevoerd
  • 80.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 89%
 • 17.286
  • 5.1% Onbruikbaar
  • 83.9% Dubbel ingevoerd
  • 80.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 85.4%
Meedoen aan dit project
©ees4711

©ees4711

NWE beroepen FEBR 2019

Koffiehuisk T

 • ©ees4711

  ©ees4711

  Patroonmaker

   

  Knecht;melkinrichting

   

  Commies;telegrafie

   

  Koopman;in tegels enz

 • ©ees4711

  ©ees4711

  Rechter;Arr Rb

   

  Tooneelspeler

   

  Machinist;stoomtram

 • Loes Ero

  Loes Ero

  BSDA00093000048, 1898 4de kwartaal

  8088 – koopman in gemaakte kleeren

  8092 - correspondent

   

 • ©ees4711

  ©ees4711

  Nachtportier;Mij Nederland

   

  Werkman-;Spoor

   

  In effecten

   

  Boterbereider

   

  Baggerman

 • ©ees4711

  ©ees4711

  Dokwerker

   

  Poppenkasthouder

   

  Leerling;machinist

   

  Witter

   

  a/d booten;%los% werkman