Surinaamse slavenregisters 1830-1863

Help mee! Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar. Samen maken we de levens weer zichtbaar van mensen die in de 19e eeuw in Suriname in slavernij leefden.

Stand van zaken

 • 17.682 scans
 • 637 deelnemers

 • 15.852
  • 10.2% Onbruikbaar
  • 89.8% Dubbel ingevoerd
  • 89.8% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 15.872
  • 10.2% Onbruikbaar
  • 89.8% Dubbel ingevoerd
  • 89.8% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
Meedoen aan dit project
Coen van Galen

Coen van Galen

Tip: voorbeeld van gecontroleerde scan

Laatst bijgewerkt op: 

Als voorbeeld een scan met daaronder het uiteindelijke resultaat na controle door de controleur. Het is bedoeld als voorbeeld om te laten zien wat we van het eindresultaat verwachten.

In dit geval waren er wat problemen met de schrijfwijze van letters, zoals de hoofdletter C bij Coffij in regel 5en de w van wd (weduwe) die bijna op een m lijkt in regel 8. Daarnaast leek het alsof Premiere drie gebeurtenissen meemaakte. Dat kan niet: mensen kunnen op dit folio worden bijgeschreven (geboorte, aankoop) en van dit folio worden gehaald (overlijden, verkoop). Het lijkt alsof er drie gebeurtenissen staan, omdat de klerk het niet helder heeft opgeschreven vanwege plaatsgebrek.

Let er ook op dat op 2 plekken het teken @ voor onleesbaar staat: ook een controleur heeft niet alle antwoorden. Sommige zaken kunnen we pas oplossen als we de bestanden aan elkaarverbinden.

 • Cor Koene

  Cor Koene

  Mij valt op dat de aandacht voor de . in de voorbeeldscan in een aantal gevallen is weggevallen:

  - achter folionummer geen . meer, als die er staat

  - achter naam geen . meer als die er staat

  - achter leeftijd geen . meer als die er staat 

   

  Ik vind dit terecht. Ik heb daar tijdens de instructie in Nijmegen al op gewezen. 

   

  Nog een correctie:

  Voor de naam Kuhn staan geen twee initialen, maar drie.

  Tussen de intialen moeten m. i. wel puntjes staan. 

   

 • Cor Koene

  Cor Koene

  In het voorbeeld staan een paar data, in de ene datum geen puntjes, in de andere wel:

  - 1833. Mei 17. 

  - 1832 Maart 16

  Hier is wel vast gehouden aan wat er staat. Omdat 'wat er staat' niet heilig is - zie mijn vorige reactie -, zouden we hier eigenlijk ook consequent moeten zijn: puntjes weglaten.

  Als er een betekenis vast zit aan de verschillende notaties, dan natuurlijk niet, dan vasthouden aan wat er staat.  

 • Mariët Poel

  Mariët Poel

  Laatst bijgewerkt op: 

  Ik zal in verband met puntjes (waar wel of niet) dit bericht goed in de gaten houden!

  En dat er niet meer dan 2 gebeurtenissen kunnen plaatshebben: wat te doen met verpandingen / executiestellingen en ontheffingen daarvan? Soms komt dat naast geboorte/aankoop en overlijden/verkoop/vrij wel degelijk nog een aantal keer voor. De verpandingen dan als 1 gebeurtenis noteren?

  Ik kom hier net een scan van tegen:

 • Aad van der Zeijde

  Aad van der Zeijde

  Ik ben er wel benieuwd naar wat de projectleiding van die puntjes vindt.

 • Cor Koene

  Cor Koene

  Achter een jaartal, b.v. 1800, staat vaak ook een puntje: 1800.

  Dat ga ik voortaan weglaten,

  De controleurs zullen van het wegpoetsen van mijn puntjes tureluurs worden. 

  Ze moeten zich wel realiseren, dat ik steeds met grote tegenzin die puntjes heb geplaatst.

  De opdracht was echter: alles noteren wat er staat, niet interpreteren, dat het ergens niet hoeft.