'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 311 deelnemers

 • 39.070
  • 3.8% Onbruikbaar
  • 46.2% Dubbel ingevoerd
  • 46.2% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 50%
 • 39.061
  • 3.8% Onbruikbaar
  • 46.2% Dubbel ingevoerd
  • 46.2% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 50%
Meedoen aan dit project
Rick Weggen

Rick Weggen

Puntjes of streepje op de u negeren

In de 19e eeuw werden er nog wel een streepjes of puntjes op de u gezet.  Dat deed men om de letter te onderscheiden van de n.

Het zijn dus geen leestekens, het Nederlands kent geen umlaut.

(Duitse (plaats)namen met een ü wel gewoon overnemen)

 • Rick Weggen

  Rick Weggen

  Hier laat je het streepje weg