'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 355 deelnemers

 • 77.806
  • 6.6% Onbruikbaar
  • 92.1% Dubbel ingevoerd
  • 92% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 98.7%
 • 77.806
  • 6.6% Onbruikbaar
  • 92.1% Dubbel ingevoerd
  • 92% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 98.6%
Meedoen aan dit project
 
Rick Weggen

Rick Weggen

Geen ##### (5x#) maar #### (4x#) bij ontbrekende gegevens

Een enkele invoerder gebruikt 5 hekjes bij ontbrekende gegevens, dus #####

Dit moet #### , dus vier hekjes zijn.

Lijkt onbelangrijk maar de controleurs moeten dit steeds verbeteren, anders kan het niet door hen ingevoerd worden.

 • Willempie

  Willempie

  Dikke vingers van de warmte, denk ik.