'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 341 deelnemers

 • 61.320
  • 5.3% Onbruikbaar
  • 72.5% Dubbel ingevoerd
  • 72.5% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 77.8%
 • 61.315
  • 5.3% Onbruikbaar
  • 72.5% Dubbel ingevoerd
  • 72.5% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 77.7%
Meedoen aan dit project
 
Rick Weggen

Rick Weggen

Volledig ontbrekende geboortedatum: #### invoeren en niet @@-@@-@@@@

Bij een volledig ontbrekende geboortedatum, voeren we vier hekjes in, net zo als bij een ontbrekende geboorteplaats, dus: #### invoeren.

@@-@@-@@@@ gebruiken we niet, de apestaartjes zijn bedoeld voor aanvulling van ontbrekende dagen,  maanden of jaren, dus bv: @@-@@-1840

 • Hinke Wiersma

  Hinke Wiersma

  Het systeem vult zelf de streepjes in. Als je #### wilt invoeren, maakt het systeem er dus ##-## van. Dat klopt toch? Of doe ik iets fout?

 • Rick Weggen

  Rick Weggen

  Laatst bijgewerkt op: 

  Bij mij niet

  En anders, streepje weghalen.