'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 357 deelnemers

 • 77.808
  • 6.6% Onbruikbaar
  • 92.1% Dubbel ingevoerd
  • 92.1% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 98.7%
 • 77.808
  • 6.6% Onbruikbaar
  • 92.1% Dubbel ingevoerd
  • 92.1% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 98.6%
Meedoen aan dit project

Project info

 
Rick Weggen

Rick Weggen

Scans met twee pagina's bij met name Wijmbritseradeel, beide invoeren!

Laatst bijgewerkt op: 

Beste invoerders.

Bij Wijmbritseradeel (en mogelijk ook andere gemeentes) komt het voor, dat er twee in te voeren pagina's op één scan staan.  Ze staan dan naast elkaar. Beiden moeten ingevoerd, eerst de linker, dan de rechter.

Dus niet alleen naar beneden scrollen voor namen lager op de scan, maar ook naar rechts.