'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Stand van zaken

 • 38.018 scans
 • 224 deelnemers

 • 16.840
  • 20.1% Onbruikbaar
  • 44.3% Dubbel ingevoerd
  • 42% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 64.4%
 • 15.969
  • 20.1% Onbruikbaar
  • 44.3% Dubbel ingevoerd
  • 42% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 62.1%
Meedoen aan dit project

Project info

 
dac

dac

Voorletters invoeren.

Laatst bijgewerkt op: 

Voorletters voeren we in principe in het voornaamveld, maar......

Eén zgn. 'losse' letter na een voorNAAM voeren we in in het patroniemveld.

Twee of meer voorletters voeren we bij elkaar in in het voornaamveld.

N.B. Bij invoer weduwe voeren we alle eventueel vermelde voorletters van haar overleden echtgenoot bij de achternaam van die overleden echtgenoot in, dus in het achternaamveld.