Bevolkingsregisters stad Utrecht (1850-1889)

Helpt u mee met het invoeren van deze oudste en laatste series bevolkingsregisters van de stad Utrecht? Alleen de bewoners hoeven te worden ingevoerd; de adressen zijn al gedaan.

Stand van zaken

 • 56.513 scans
 • 395 deelnemers

 • 22.021
  • 2.7% Onbruikbaar
  • 39% Dubbel ingevoerd
  • 38.2% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 41.7%
 • 21.581
  • 2.7% Onbruikbaar
  • 39% Dubbel ingevoerd
  • 38.2% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 40.8%
Meedoen aan dit project
 
Joyce Pennings

Joyce Pennings

Nogmaals, hoe voeren we provincie in bij geboorteplaats?

Beste mensen,

Graag nog even jullie aandacht voor het juist invoeren van de provincie bij geboorteplaats. Het zijn maar afspraken, maar voor de uniformiteit handig als we het allemaal op dezelfde manier doen.

- Vermelding provincie graag letterlijk overnemen. B.v.: Zuid-Hol en niet Zuid-Holland

- Geen haakjes om de provincienaam.

- Aanduiding provincie mag weggelaten worden. B.v.: Den Haag Zuid-Hol en niet Den Haag provincie Zuid-Hol

- Alleen bij geboorteplaats Utrecht mag provincie weggelaten worden. B.v.: Utrecht en niet Utrecht Utrecht.