Compareerden voor mij

Westfriezen en notarissen. Zij stelden samen duizenden akten op. Help het Westfries Archief met het indexeren van deze notariƫle akten. Akten uit de 19e en 20e eeuw zijn als eerste aan de beurt.

Stand van zaken

 • 121.864 scans
 • 264 deelnemers

 • 81.540
  • 0.1% Onbruikbaar
  • 66.9% Ingevoerd
  • 66.9% Gecontroleerd
  Ingevoerd 67%
 • 81.533
  • 0.1% Onbruikbaar
  • 66.9% Ingevoerd
  • 66.9% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 67%
Meedoen aan dit project
 
dac

dac

UPDATE

Laatst bijgewerkt op: 

Een update betreffende fouten die nog gemaakt worden:

Geen woonplaatsen toevoegen bij echtgenote of echtgenoot als er bij die persoon geen woonplaats wordt vermeld. Geen woonplaats invoeren bij een overleden persoon.

Als er staat "onder + plaatsnaam", dan is dat iets anders dan "in of te + plaatsnaam".

Bij de vermelding "onder ......" neem je deze omschrijving over bij onderwerpen en je laat het plaatnsaamveld daarbij LEEG (zie voorbeelden forum).

De akte-datum bij een openbare veiling is niet altijd de eerst genoemde datum. De in te voeren akte-datum staat soms halverwege de pagina (zie voorbeelden forum).

Onder gebouwde objecten valt - behalve wat in de instructie wordt genoemd - ook b.v. een boet, schuur, getimmerte, loods, kapberg, molen, doorrijdstal, kolfbaan, winkel of kade.

Als er zowel een gemeente als een plaatsnaam wordt vermeld, voer je de plaatsnaam in en niet de gemeente, ook bij objecten.

Firma's en instanties moeten letterlijk overgenomen worden en vermeld worden bij onderwerpen.

Persoonsnamen bij firma's en instanties moeten worden omkaderd en zo worden ingevoerd.

Een omschrijving van de straatnaam moet worden vermeld bij onderwerpen, een straatnaam moet worden ingevoerd in het straatnaamveld.

Er is een lijst met akte-soorten, die je kunt raadplegen als je de akte-soort niet herkent.

De plaatsnamenlijst of google moet geraadpleegd worden voor het juist invoeren van plaatsnamen en dan vind je b.v. Gouwe ( dus niet De Gouw invoeren).

Straatnamen worden letterlijk overgenomen, maar plaatsnamen worden ingevoerd volgense de huidige spelling (b.v. Wadway).

Personen niet dubbel invoeren a.u.b., waarbij dezelfde namen kunnen voorkomen, die dan echter verschillende personen betrefffen.

 

Succes!