Compareerden voor mij

Westfriezen en notarissen. Zij stelden samen duizenden akten op. Help het Westfries Archief met het indexeren van deze notariële akten. We werken aan 19e en 20e eeuwse akten uit Enkhuizen, Hoorn en Medemblik.

Stand van zaken

 • 430.000 scans
 • 307 deelnemers

 • 127.053
  • 0% Onbruikbaar
  • 29.5% Ingevoerd
  • 29.5% Gecontroleerd
  Ingevoerd 29.5%
 • 126.965
  • 0% Onbruikbaar
  • 29.5% Ingevoerd
  • 29.5% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 29.5%
Meedoen aan dit project
 
dac

dac

Omkaderen objecten

Laatst bijgewerkt op: 

In de instructie staat hierover:

 

"Locaties: Klik op ‘locatie toevoegen’ zodra u in de akte een object tegenkomt.

U moet dus de eerste vermelding/omschrijving omkaderen.

Als er b.v staat : Huis en erf en daarnaast gelegen pakhuis, dan omkadert u deze tekst en voert deze, letterlijk overgenomen, in bij object. (waarbij u alleen erf eventueel mag weglaten).

U voert dus één object/locatie in met twee onderdelen: huis en pakhuis.

U voert dus niet twee aparte objecten in.

In het veld kadastrale gegevens voert u dan b.v. in B 4011 en 4010 als deze nummers bij de objecten ( eventueel apart bij elk object) vermeld staan en in de volgorde zoals ze bij de genoemde vermeldingen horen.

 

Soms staat er als omschrijving : vaste goederen. Dan omkadert u dus deze omschrijving vaste goederen en u vermeldt bij onderwerpen waaruit de vaste goederen bestaan, b.v. A 110, 111: bestaande uit huis, boet en stal en de eventueel bijbehorende straatnaam.

We omkaderen hier dus niet huis, vervolgens boet en ten slotte  stal als drie objecten. Het betreft wel drie onderdelen van één object/locatie.

 • Laura Heijdra

  Laura Heijdra

  Ik worstel toch een beetje met 'vaste goederen'. Als er onder die beschrijving maar één object staat die je moet invoeren, b.v. huis, en de rest zijn wei- of bouwlanden. Noteer je dan bij object 'vaste goederen' en bij de onderwerpen het huis? Of mag je bij object dat huis wel invoeren?

 • dac

  dac

  Laatst bijgewerkt op: 

  Er staat ofwel als eerste vermelding onroerende goederen of vaste goederen dan wel b.v. huis en erf als eerste vermelding.

  Volgens de instructie moet de eerste vermelding omkaderd worden.

  Een eventuele nadere specificatie a.u.b. bij onderwerpen vermelden als b.v. A 100: huis en erf.