Zaanse Verpondingsregisters e.a.

Vanaf de 17e eeuw werd belasting op onroerend goed geheven, verponding genoemd. In de zogenoemde verpondingsboeken (ook wel gaarderboeken of gaderboeken genoemd) werd elk jaar genoteerd of de belasting voor het perceel door de eigenaar was voldaan. De Schotboeken zijn vergelijkbaar, alleen bedoeld voor een andere belasting. Beide administraties waren gebaseerd op maatboeken, waarin de oppervlakte van iemands onroerend goed was vastgelegd. Zie het totaal aan deze administratie als de voorloper van het Kadaster!

Stand van zaken

 • 26.731 scans
 • 187 deelnemers

 • 19.252
  • 4.5% Onbruikbaar
  • 72% Dubbel ingevoerd
  • 34.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 76.5%
 • 9.244
  • 4.5% Onbruikbaar
  • 72% Dubbel ingevoerd
  • 34.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 39%
Meedoen aan dit project
 
Jan van der Male

Jan van der Male

Huis of Molen etc. is meestal geen achternaam maar soort bebouwing op het perceel

Laatst bijgewerkt op: 

Beste deelnemers,

 

Allereerst heel hartelijk dank voor het invoerwerk dat jullie voor dit project doen. We zijn daar erg blij mee!

Graag deel ik met jullie een tip:

Let erop dat je het woord "huis" (met alle spellingsvarianten van dien) of "molen" etc. niet per ongeluk als achternaam aanziet. Vaak staat er een naam, gevolgd door 1/2 huis of 1 huis, 1/2 molen of 1 molen. Dat betreft de bebouwing op he perceel waarover belasting werd betaald.

 

Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!

Gemeentearchief Zaanstad