Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938

Help het Zeeuws Archief om de gegevens uit bevolkingsregisters beschikbaar te stellen voor iedereen met Zeeuwse roots en voor tal van onderzoekers!

Stand van zaken

 • 74.882 scans
 • 498 deelnemers

 • 36.317
  • 8.7% Onbruikbaar
  • 48.5% Dubbel ingevoerd
  • 23.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 57.2%
 • 17.516
  • 8.7% Onbruikbaar
  • 48.5% Dubbel ingevoerd
  • 23.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 32.1%
Meedoen aan dit project
Petra Sj

Petra Sj

Overzicht voorkomende religies en schrijfwijzen

Laatst bijgewerkt op: 

Beste Invoerders en Controleurs,

Nog niet zo veel scans onderhanden gehad, maar merk nu al dat de voorkomende religies en schrijfwijzen vraagtekens kunnen opleveren.

Ik neem het op me een overzicht te maken. Graag hieronder jullie bevindingen, ik zal deze lijst dan bijhouden. 
En, niet vergeten: letterlijk overnemen! Geldt eveneens voor hoofdlettergebruik. Volgens huidige normen krijgen namen van religies en aanhangers van religies géén hoofdletter. Bron: taaladvies.net
N.b.: het is niet de insteek de stromingen te verklaren/toe te lichten. Super- en/of subscript worden niet ingevoerd.

 

Anglicaans
- Anglic.
- Angl. Episcopal ch. (ch.=church)
- Anglikaansch

Antroposofische Vereeniging

 

Apostolische Vereeniging/Genootschap
- Apost.
- Apostol.
- Apostolisch

 

Behoudend hervormd
- B.H. (aanname!)

 

(Christelijk/hervormd) afgescheiden
- Afgesch.
- Afgescheije
- Afgeschied.
- C.A.
- C. afges.
- Ch. Afges.
- Chr. Afg.
- Chr. afgescheid. Geref.
- Christelyk afgescheid.
- Herv. afgesch.

 

 

(Christelijk) evangelisch
- Christ. evang.
- Evangelisch

 
Christelijk gereformeerd
- C.G.
- C.G.K. (Chr. Ger. Kerk)
- Ch. G.
- Ch. Ger. 
- Christ. Geref.
- Christ. Gereform.
- Christel. Gereform.
- Chr. Ger.
- Chr. geref.
- Chr. Gd.

 

Doopsgezind(e Gemeente)
- D.G.
- Doops G.
- Doopsch.
Doopsgez.
Doopsgezd. (d in superscript)
- Doops Gez.
- Doopsg. Gem.
- Doopgsgez. Gem.
- Doopsgezind

 

Duits evangelisch
- D.E.Evangelisch Hersteld
- E.H.

 

Evangelisch Luthersch
- E.L.
- Ev. L.
- Ev. Luth.
Ev. Luthers
- Evangl. Luth.

 

(Oud) Gereformeerd
- G.
- Gd. (de in superscript)
- Gereformd. (de d in superscript)
- Ger.
- Gerd. (de in superscript)
- G. Gem.
- Gd.
- Ger. B. (gereformeerde bond)
- G.G.
- Gereform.
- Gereformd.
- Gereformeerd
- Geref. Gemte. (te in superscript)
- Geref. G.
Gerf. Gem.
- Gerf. Gemt.
- Gerf. G.
- Gerfd.
Gerfd. k. (onduidelijk)
Gerifd.
- Ger. Gez. (gereformeerde gezindte)
- Ger. V. (gereformeerd vrijgemaakt)
- Gerford.
Grd. Chr. (vermoedelijk: gereformeerd christelijk)
Ned. Ger. Gez. (Ned. gereformeerde gezindte)
- O. Ger.
- Reformé (Frans)

 

(Oud) Gereformeerde kerken (in hersteld verband)
- Ger. K.
- Gerk.
- Geref. kerken
- Ger. kerk
Ger. kerken
- G.K.
- Gerf. K. 
- Geref. K. 
- Gerefd. kerken
Ger. K. onder 't kruis (Gereformeerde Kerken onder het Kruis)
- G.H. (gereformeerde kerken in hersteld verband)
- Oud G.K.
- O.G.K.
- Oud Geref. K. 

 

Joods
- (vermoedelijk) JS. N.b.: check even, staat er niet: Isr. ?
Zie ook: (Nederlands Israëlitisch)

 

Katholiek
- Kath.
- Katolyk


Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
- 7e dags advent.
- Advent.


Leger des Heils
L.d.H.

 

(Hersteld/gereformeerd) Luthers
- Gerfd. L.
- L. (vermoedelijk)
- H.L. (hersteld Luthers)
- H.E.L. (aanname: hersteld evangelisch-Lutherse kerk)
- H. Luthersch (hersteld)
- Luitersch
- Luth.
- Lutersch
- Lutheur


 

Mennonieten, mennisten, menisten
- M.

 

Mormonen
Heiligen der laatste dagen (Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen)

Mos.
- Moslim (aanname)

 

Nederduits gereformeerd
- N.G.


Nederduitsch gereformeerde gemeente
- Nederduitsch Ger. Gem.


Nederduitse gereformeerde kerk (Dolerende)
- Ger. dol.
- Ger. (dol.) 

 

Nederduits hervormd
Ndud. Hervormd
- Nederd. Herv.
- Nederdu. Hervormd
Nederduits Hervormd
- Nederduitsch Hervormd
Nrd. Herv.

 

Nederduits Israëlitisch
- NederDuits Israëliet.(Nederlands) hervormd
- Her.
- Hervormd
- Hmd.
- N.H.
- Nd. Herv.
- Nd. Hv.
- Ned. her.
- Ned. Herd.
- Ned. Herv.
- Ned. Hervd.
- Ned. Hvmd.
- Nedr. herv.
- Neder. herv.
- N. Herv.
- N. Hd.
- N. Hv.
- N. Hvd.
- Ned. H.
- Nedh. N.b.: moet worden: Ned. H. of Ned. h. 
- Ned. Hevd.
- Nerd. Hervd.
- Ned. Hv.
- Ned. Hvmd.
- Nev. (een aanname!!)(Nederlands) Israëlitisch
- N.I.
- Isr. (noot: kan op JS = Joods lijken, check even?)
- Israël.
- Israëlitische

 

Oud gereformeerd(e kerk)
- Oud Ger.
- Oud Gerf.
- Oud Ger. kerk
- O.G.
- O. Geref.
- O.G.G. (oud gereformeerde gemeente)
- O.G.K. (oud gereformeerde kerk)


Oud Rooms (Katholiek)
- Oud Roomsch
- Oud R.K.

 

(Protestantse) Reformatie
-

 

Remonstranten
- R.
- Rem.Rooms (katholiek)
- R.
- R.K.
- R.C.
- R. Cath.
R. Catholiek 
- Roomsch
Roomsch C.
- Roomsch Cath.
- Roomsch Catholyk
- Roomsch K.
- Roomsch Kath.

 

Vrij evangelische (gemeente)
- V.E.
- Vrij Ev.
- Vrij Evangelisch
- Vrij Evang.
- Vrij Evangel.
- Vrij Evang. gem.


Vrijzinnig
-
 Vrijzinnig

 

Waalsch
- Waalsch
- W.H. (vermoedelijk: Waalsch hervormd)
- Waalsch H.
- Waalsche Gem.

 • Patrick Struijk

  Patrick Struijk

  Petra,

  Hierbij een aanvulling; Doopsgezd.  Met en d in superscript.

   


 • Petra Sj

  Petra Sj

  Bijgewerkt Patrick, dank je wel.

 • Lucia

  Lucia

  Goedemorgen Petra,

  deze Ndud Hervormd? Ik hoop dat dat er staat.

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Lijkt er wel op Lucia; ik denk Nederduits Hervormd. Bijgewerkt en bedankt weer hè?

 • Lucia

  Lucia

  iets later kwam ik hem weer tegen, dus ik dacht zal wel goed zijn,

   

  graag gedaan hoor hahah