Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938

Help het Zeeuws Archief om de gegevens uit bevolkingsregisters beschikbaar te stellen voor iedereen met Zeeuwse roots en voor tal van onderzoekers!

Stand van zaken

 • 140.043 scans
 • 618 deelnemers

 • 50.174
  • 7.2% Onbruikbaar
  • 35.8% Dubbel ingevoerd
  • 35.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 43%
 • 49.631
  • 7.2% Onbruikbaar
  • 35.8% Dubbel ingevoerd
  • 35.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 42.6%
Meedoen aan dit project
Petra Sj

Petra Sj

Overzicht voorkomende religies en schrijfwijzen

Laatst bijgewerkt op: 

Beste Invoerders en Controleurs,

Nog niet zo veel scans onderhanden gehad, maar merk nu al dat de voorkomende religies en schrijfwijzen vraagtekens kunnen opleveren.

Ik neem het op me een overzicht te maken. Graag hieronder jullie bevindingen, ik zal deze lijst dan bijhouden. 
En, niet vergeten: letterlijk overnemen! Geldt eveneens voor hoofdlettergebruik. Volgens huidige normen krijgen namen van religies en aanhangers van religies géén hoofdletter. Bron: taaladvies.net
N.b.: het is niet de insteek de stromingen te verklaren/toe te lichten. Super- en/of subscript worden niet ingevoerd.

 

Anglicaans
- Anglic.
- Angl. Episcopal ch. (ch.=church)
- Anglikaansch

Antroposofische Vereeniging

 

Apostolische Vereeniging/Genootschap
- Apost.
- Apostol.
- Apostolisch

 

Behoudend hervormd
- B.H. (aanname!)


Calvinisme
- Calvin.

 

(Christelijk/hervormd) afgescheiden
- Afgesch.
- Afgescheije
- Afgeschied.
- C.A.
- C. afges.
- Ch. Afges.
- Chr. Afg.
- Chr. afgescheid. Geref.
- Christelyk afgescheid.
- Herv. afgesch.

 

 

(Christelijk) evangelisch
- Christ. evang.
- Evangelisch

 
Christelijk gereformeerd
- C.G.
- C.G.K. (Chr. Ger. Kerk)
- Ch. G.
- Ch. Ger. 
- Christ. Geref.
- Christ. Gereform.
- Christel. Gereform.
- Chr. Ger.
- Chr. geref.
- Chr. Gd.

 

Doopsgezind(e Gemeente)
- D.G.
- Doops G.
- Doopsch.
Doopsgez.
Doopsgezd. (d in superscript)
- Doops Gez.
- Doopsg. Gem.
- Doopgsgez. Gem.
- Doopsgezind

 

Duits evangelisch
- D.E.

Evangelische Godsdienst
- Ev. Gdd.


Evangelisch Hersteld
- E.H.

 

Evangelisch Luthersch
- E.L.
- Ev. L.
- Ev. Luth.
Ev. Luthers
- Evangl. Luth.

 

(Oud) Gereformeerd
- G.
- Gd. (de in superscript)
- Gereformd. (de d in superscript)
- Ger.
- Gerd. (de in superscript)
- G. Gem.
- Gd.
- Ger. B. (gereformeerde bond)
- G.G.
- Gereform.
- Gereformd.
- Gereformeerd
- Geref. Gemte. (te in superscript)
- Geref. G.
Gerf. Gem.
- Gerf. Gemt.
- Gerf. G.
- Gerfd.
Gerfd. k. (onduidelijk)
Gerifd.
- Ger. Gez. (gereformeerde gezindte)
- Ger. V. (gereformeerd vrijgemaakt)
- Gerford.
Grd. Chr. (vermoedelijk: gereformeerd christelijk)
Ned. Ger. Gez. (Ned. gereformeerde gezindte)
- O. Ger.
- Reformé(e); Frans

 

(Oud) Gereformeerde kerken (in hersteld verband)
- Ger. K.
- Gerk.
- Geref. kerken
- Ger. kerk
Ger. kerken
- G.K.
- G.K. A. (specifieke gereformeerde kerk)
- G.K. B. (specifieke gereformeerde kerk)
- Gerf. K. 
- Geref. K. 
- Gerefd. kerken
Ger. K. onder 't kruis (Gereformeerde Kerken onder het Kruis)
- G.H. (gereformeerde kerken in hersteld verband)
- Oud G.K.
- O.G.K.
- Oud Geref. K. 

 

Joods
- (vermoedelijk) JS. N.b.: check even, staat er niet: Isr. ?
Zie ook: (Nederlands Israëlitisch)

 

Katholiek
- Kath.
- Katolyk


Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
- 7e dags advent.
- Advent.


Leger des Heils
L.d.H.

 

(Hersteld/gereformeerd) Luthers
- Gerfd. L.
- L. (vermoedelijk)
- H.L. (hersteld Luthers)
- H.E.L. (aanname: hersteld evangelisch-Lutherse kerk)
- H. Luthersch (hersteld)
- Luitersch
- Luth.
- Lutersch
- Lutheur


 

Mennonieten, mennisten, menisten
- M.

 

Mormonen
Heiligen der laatste dagen (Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen)

Mos.
- Moslim (aanname)

 

Nederduits gereformeerd
- N.G.


Nederduitsch gereformeerde gemeente
- Nederduitsch Ger. Gem.


Nederduitse gereformeerde kerk (Dolerende)
- Ger. dol.
- Ger. (dol.) 

 

Nederduits hervormd
Ndud. Hervormd
- Nederd. Herv.
- Nederdu. Hervormd
Nederduits Hervormd
- Nederduitsch Hervormd
Nrd. Herv.

 

Nederduits Israëlitisch
- NederDuits Israëliet.(Nederlands) hervormd
- Her.
- Hervormd
- Hmd.
- N.H.
- Nd. Herv.
- Nd. Hv.
- Ned. her.
- Ned. Herd.
- Ned. Herv.
- Ned. Hervd.
- Ned. Hvmd.
- Nedr. herv.
- Neder. herv.
- N. Herv.
- N. Hd.
- N. Hv.
- N. Hvd.
- Ned. H.
- Nedh. (invoeren als Ned.<spatie>h./Ned.<spatie>H.)
- Ned. Hevd.
- Nerd. Hervd.
- Ned. Hv.
- Ned. Hvmd.
- Nev. (een aanname!!)(Nederlands) Israëlitisch
- N.I.
- Isr. (noot: kan op JS = Joods lijken, check even?)
- Israël.
- Israëlitische
Noot: kan voorafgegaan worden door een land: Port./Nederduits.....


Onbekende afkortingen
- N. rf. (Nederlands gereformeerd???)
- P.N.I. Kerk (naam van een specifieke kerk? Protestants Nederl. Indisch?)
- Cz. K.
- D.E.v. (aanname: Duits Evangelisch v.??)

 

Oud gereformeerd(e kerk)
- Oud Ger.
- Oud Gerf.
- Oud Ger. kerk
- O.G.
- O. Geref.
- O.G.G. (oud gereformeerde gemeente)
- O.G.K. (oud gereformeerde kerk)


Oud Rooms (Katholiek)
- Oud Roomsch
- Oud R.K.


Portugees Israëlitisch (aanname!)
- Port. Isr.


Presbyterianisme
- Presbyterian (Engels)

 

(Protestantse) Reformatie
-

 

Remonstranten
- R.
- Rem.Rooms (katholiek)
- R.
- R.K.
- R.C.
- R. Cath.
R. Catholiek 
- Roomsch
Roomsch C.
- Roomsch Cath.
- Roomsch Catholyk
- Roomsch K.
- Roomsch Kath.

 

Vrij evangelische (gemeente)
- V.E.
- Vr. Ev.
- Vrij Ev.
- Vrij Evangelisch
- Vrij Evang.
- Vrij Evangel.
- Vrij Evang. gem.


Vrij(zinnig)
-
 Vrijzinnig
- Vrij

 

Waalsch
- W. Herv.
- W.H. (vermoedelijk: Waalsch hervormd)
- Waalsch
- Waalsch H.
- Waalsche Gem.

 • dac

  dac

  Er staat Nederd.

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  Laatst bijgewerkt op: 

  D. E. v.  evangelisch?

   

   

 • Petra Sj

  Petra Sj

  @Dac, sorry, maar ik kan je post 'Er staat Nederd.' niet plaatsen. Wat bedoel je?

  Religie D.E.v. ???? Kan alleen maar gokken 'Duits Evangelisch ....'? Zal 'm boeken bij 'Onbekende'.

 • dac

  dac

  12 september j.l. Bericht met afbeelding Lucia