Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938

Help het Zeeuws Archief om de gegevens uit bevolkingsregisters beschikbaar te stellen voor iedereen met Zeeuwse roots en voor tal van onderzoekers!

Stand van zaken

 • 140.043 scans
 • 699 deelnemers

 • 76.424
  • 9.3% Onbruikbaar
  • 54.6% Dubbel ingevoerd
  • 49.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 63.9%
 • 69.447
  • 9.3% Onbruikbaar
  • 54.6% Dubbel ingevoerd
  • 49.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 58.9%
Meedoen aan dit project
Petra Sj

Petra Sj

Overzicht voorkomende religies en schrijfwijzen

Laatst bijgewerkt op: 

Beste Invoerders en Controleurs,

Nog niet zo veel scans onderhanden gehad, maar merk nu al dat de voorkomende religies en schrijfwijzen vraagtekens kunnen opleveren.

Ik neem het op me een overzicht te maken. Graag hieronder jullie bevindingen, ik zal deze lijst dan bijhouden. 
En, niet vergeten: letterlijk overnemen! Geldt eveneens voor hoofdlettergebruik. Volgens huidige normen krijgen namen van religies en aanhangers van religies géén hoofdletter. Bron: taaladvies.net
N.b.: het is niet de insteek de stromingen te verklaren/toe te lichten. Super- en/of subscript worden niet ingevoerd.

 

Anglicaanse kerk
- Anglic.
- Angl. Episcopal ch. (ch.=church)
Angl. kerk
- Anglikaansch

Antroposofische Vereeniging

 

Apostolische Vereeniging/Genootschap
- Apost.
- Apostol.
- Apostolisch

 

Behoudend hervormd
- B.H. (aanname!)


Calvinisme
- Calvin.

 

(Christelijk/hervormd) afgescheiden
- Afgesch.
- Afgescheije
- Afgeschied.
- C.A.
- C. afges.
- Ch. Afges.
- Chr. Afg.
- Chr. afgescheid. Geref.
- Christelyk afgescheid.
- Herv. afgesch.

 

 

(Christelijk) evangelisch
- Christ. evang.
- Evangelisch

 
Christelijk gereformeerd
- C.G.
- C.G.K. (Chr. Ger. Kerk)
- Ch. G.
- Ch. Ger. 
- Christ. Geref.
- Christ. Gereform.
- Christel. Gereform.
- Chr. Ger.
- Chr. geref.
- Chr. Gd.

 

Christen zonder kerkgenootschap
-

 

Doopsgezind(e Gemeente)
- D.G.
- Doops G.
- Doopsch.
Doopsgez.
Doopsgezd. (d in superscript)
- Doops Gez.
- Doopsg. Gem.
- Doopgsgez. Gem.
- Doopsgezind

 

Duitsch evangelisch
- D.E.
D. Ev. 

Evangelische Godsdienst
- Ev. Gdd.


Evangelisch Hersteld
- E.H.

 

Evangelisch Luthersch
- E.L.
- Ev. L.
- Ev. Luth.
Ev. Luthers
- Evangl. Luth.

 

(Oud) Gereformeerd
- G.
- Gd. (de in superscript)
- Gereformd. (de d in superscript)
- Ger.
- Ger. kn. (de n in superscript)
- Gerd. (de in superscript)
- G. Gem.
- Gd.
- Ger. B. (gereformeerde bond)
- G.G.
- Gereform.
- Gereformd.
- Gereformeerd
- Gereformeerd A.
- Geref. Gemte. (te in superscript)
- Geref. G.
- Gerefrd. (rd in superscript)
- Gerevorm.
- Ger. Gem. onder 't Kruis
Gerf. Gem.
- Gerf. Gemt.
- Gerf. G.
- Gerfd.
- Gerfd. A.
Gerfd. k.
Gerifd.
- Ger. Gez. (gereformeerde gezindte)
- Ger. V. (gereformeerd vrijgemaakt)
- Gerford.
Grd. Chr. (vermoedelijk: gereformeerd christelijk)
- Grif. Gez. (vermoedelijk: gereformeerd gezind)
Ned. Ger. Gez. (Ned. gereformeerde gezindte)
- O. Ger.
- Reformé(e); Frans

 

(Oud) Gereformeerde kerken (in hersteld verband)
- G. Kn.
- Ger. K.
- Gerk.
- Geref. kerken
- Ger. kerk
Ger. kerken
- G.K.
- G.K. A. (specifieke gereformeerde kerk)
- G.K. B. (specifieke gereformeerde kerk)
- Gerf. K. 
- Geref. K. 
- Gerefd. kerken
- Gerfd. A.
Ger. K. onder 't kruis (Gereformeerde Kerken onder het Kruis)
- Gereformeerd A.
- G.H. (gereformeerde kerken in hersteld verband)
- Oud G.K.
- O.G.K.
- Oud Geref. K. 

 

Joods
- (vermoedelijk) JS. N.b.: check even, staat er niet: Isr. ?
Zie ook: (Nederlands Israëlitisch)

 

Katholiek
- Kath.
- Katolyk


Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
- 7e dags advent.
- Advent.


Leger des Heils
L.d.H.

 

(Hersteld/gereformeerd) Luthers
- Gerfd. L.
- L. (vermoedelijk)
- H.L. (hersteld Luthers)
- H.E.L. (aanname: hersteld evangelisch-Lutherse kerk)
- H. Luthersch (hersteld)
- Luitersch
- Luteraan (géén typo!)
- Luth.
- Lutersch
- Lutheur
- V.E.L. (aanname: vrij evengelisch Luthers)


 

Mennonieten, mennisten, menisten
- M.



Mohammedaan
- Moh.

 

Mormonen
Heiligen der laatste dagen (Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen)

Mos.
- Moslim (aanname)

 

Nederduits gereformeerd
- N.G.


Nederduitsch gereformeerde gemeente
- Nederduitsch Ger. Gem.


Nederduitse gereformeerde kerk (Dolerende)
- Ger. dol.
- Ger. (dol.) 

 

Nederduits hervormd
Ndud. Hervormd
- Nederd. Herv.
- Nederdu. Hervormd
Nederduits Hervormd
- Nederduitsch Hervormd
Nrd. Herv.
N.D.H.

 

Nederduits Israëlitisch
- NederDuits Israëliet.



(Nederlands) hervormd
- Her.
- Hervormd
- Hmd.
- N.H.
- Nd. Herv.
- Nd. Hv.
- Ned. hd.
- Ned. her.
- Ned. Herd.
- Ned. Herv.
- Ned. Hervd.
- Ned. Hvmd.
- Nedr. herv.
- Neder. herv.
- N. Herv.
- N. Hd.
- N. Hv.
- N. Hvd.
- Ned. H.
- Nedh. (invoeren als Ned.<spatie>h./Ned.<spatie>H.)
- Ned. Hevd.
- Nerd. Hervd.
- Ned. Hv.
- Ned. Hvmd.
- Nev. (een aanname!!)



(Nederlands) Israëlitisch
- N.I.
- Isr. (noot: kan op JS = Joods lijken, check even?)
- Israël.
- Israëlitische
- Ned. Isr.
Noot: kan voorafgegaan worden door een land: Port./Nederduits.....


Onbekende afkortingen
- N. rf. (Nederlands gereformeerd???)
- P.N.I. Kerk (naam van een specifieke kerk? Protestants Nederl. Indisch?)
- Cz. K.
- D.E.v. (aanname: Duits Evangelisch v.??)
- G.F.

 

Oud gereformeerd(e kerk)
- Oud Ger.
- Oud Gerf.
- Oud Ger. kerk
- O.G.
- O. Geref.
- O.G.G. (oud gereformeerde gemeente)
- O.G.K. (oud gereformeerde kerk)


Oud Rooms (Katholiek)
- Oud Roomsch
- Oud R.K.


Portugees Israëlitisch (aanname!)
- Port. Isr.


Presbyterianisme
- Presbyterian (Engels)

 

(Protestantse) Reformatie
-


Reformatorische Broederschap
- R.B.

 

Remonstranten
- R.
- Rem.
- Rem. broederschap



Rooms (katholiek)
- R.
- R.K.
- R.C.
- R. Cath.
- R. Catho.
R. Catholiek 
- R. ch.
- Roomsch
Roomsch C.
- Roomsch Cath.
- Roomsch Catholyk
- Roomsch Catolyk
- Roomsch K.
- Roomsch Kath.

 

Vrij evangelische (gemeente)
- V.E.
- Vr. Ev.
- Vrij Ev.
- Vrij Evangelisch
- Vrij Evang.
- Vrij Evangel.
- Vrij Evang. gem.


Vrij(zinnig)
-
 Vrijzinnig
- Vrij


Vrije gemeente
- Vrije gemeent.

 

Waalsch
- W. Herv.
- W.H. (vermoedelijk: Waalsch hervormd)
- Waalsch
- Waalsch H.
- Waalsche Gem.

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  Nog een variant: Ger. Gem onder 't Kruis 

   

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Beide bijgewerkt Yvonne, incl. de Gerefrd, rd in superscript. Blijkbaar gemist ja, sorry. Bedankt weer!