Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938

Help het Zeeuws Archief om de gegevens uit bevolkingsregisters beschikbaar te stellen voor iedereen met Zeeuwse roots en voor tal van onderzoekers!

Stand van zaken

 • 140.217 scans
 • 700 deelnemers

 • 99.923
  • 10.8% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 82.1%
 • 99.923
  • 10.8% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 82%
yvonnelmc

yvonnelmc

Tips van Yvonne 3 - 10 - héééle korte instructie aangepast voor de nieuwe aanvoer

Laatst bijgewerkt op: 

15 aandachtspunten voor “wie woont waar”

 1. Voer in wat er staat, ook als je denkt dat het niet klopt, maar lees goed!
  Neem namen die meerdere keren op een scan vermeld zijn, net zo vaak over, ook als ze identiek zijn! 
  Voer doorgestreepte namen (regels) ook in.
  Teken of woord echt niet leesbaar, bijv een gedeelte van een woord in de "kneep" van de blz. : één of meerdere @.
  Verplicht veld leeg: atijd #### (vier hekjes) niet meer, niet minder, dus ook bij geb.datum, maar @@-@@-1848 als alleen dag en maand niet vermeld zijn.
 2. “ij” zonder puntjes is y, denk daar vooral niet (te veel) over na
 3. Neem afkortingen over zoals ze er staan, schrijf niets uit!
 4. Zet achter iedere afkorting een punt (Mid.bg., Mid.Burg, Br.haven, Br.hav., S.Jansland, Joh.z.) en een spatie achter elk afgekort woord (St. Annal.), Ned. Herv. Uitzondering zijn gangbare afkortingen van religies zoals R.K., R.C., N.H. Deze dus zonder spatie. Subscript gelijk achter de afkorting dus Johs  wordt Johs. , Joha  wordt Joha.
 5. Meisjesnaam gaat voor mansnaam, voer alleen de meisjesnaam in
 6. Deel van dubbele naam in het voornamenveld? Voer het daar ook in.
 7. Patroniemen gaan naar het veld voornaam. Zie ook punt 4. afkortingen
 8. Negeer in de kolommen religie en beroep de aanhalingstekens en idems, laat die velden leeg.
  Voer Geen(e) en Zonder, Zonder beroep en Zonder bestaan wél in.
  Voer doorgehaalde beroepen of religies, met daarachter een nieuwe, beide in, eerst de doorgehaalde dan de nieuwe, gescheiden door een komma en beginnend met een hoofdletter. "
  Tip: Gebruik hierbij Petra's  "overzicht voorkomende religies en schrijfwijzes
  N.B.Soms is de Religie "aangevinkt" in keuzekolommen: zie hiervoor pagina 8 van de invoerinstructie.
 9. Beroepen:
  Negeer de H(oofd) of O(ndergeschikte) achter beroep.                  
  De volgende "beroepen" voer je niet in: Bedeelde, bestedeling, dochter, gealimenteerde, gepensioneerde, huisvrouw, kind, leerling, gegageerde, particulier(e), rentenier, scholier, student, volontair, vrijwilliger.        
  Vertaal de Franstalige beroepen niet bijv. Journalier neem je gewoon over
 10. Twijfel je over datums of namen probeer deze dan te checken op Zeeuwen Gezocht of een andere site maar vul geen ontbrekende of onleesbare gegevens aan uit deze bronnen.
 11. Twijfel je over Johanna of Johannes, Cornelia of Cornelis?
  In de scan komt een kolom voor met 'Geslacht'; M(an) en V(vrouw), en een kolom ‘Betrekking van elken persoon tot het hoofd van het huisgezin’ die daarbij nuttig zijn.
 12. Toevoegingen bij een geboorteplaats zoals België, Zeeland enz. voer je niet in, tenzij het dorp of de stad in meerdere provincies of landen voorkomt, dan voer je de toevoeging wel in. Staat de toevoeging tussen haakjes, neem die dan over, voorafgegaan door een spatie. Schrijf ook hier afkortingen niet uit.
  Tip: Gebruik hierbij  Petra's "Compleet overzicht van plaatsnamen die elders voorkomen" hierin staan ook de plaatsnamen uit de instructie!
 13. Controleer voor het afronden of je alle in te voeren gegevens op de scan, onderaan of op de rechterpagina hebt gezien en ingevoerd.
 14. Maak gebruik van de mogelijkheden van het programma: / herhaling van het bovenstaande veld, het knopje contrast helderheid voor een betere leesbaarheid
 15. Volg het forum voor tips en laat anderen lekker meepuzzelen als je iets niet kunt lezen.

 • Helly 54

  Helly 54

  Laatst bijgewerkt op: 

  Ja Petra, die had ik gezien. Ik krijg alleen het idee dat het soort scan, de indeling van de scan, aangeeft dat het hier anders is.

  Terwijl het principe hetzelfde blijft, ik zie niet in dat iets waar zo op gehamerd is nu ineens wel zo mogen/moeten omdat er kolommen staan.

  Maar, er komt ongetwijfeld een antwoord van Daniel, misschien gaat dan het kwartje bij mij ook vallen ;-)

  We horen het wel 

   

  groetjes

 • Petra Sj

  Petra Sj

  We delen 'het idee' van de soort scan Hellen. Het principe van 'id' is hetzelfde ja. Maar, we gaan het horen.

  Groetjes terug.

 • Foort

  Foort

  Laatst bijgewerkt op: 

  Yvonne, nu wordt punt 8 tegenstrijdig. De oorspronkelijke tekst van de Invoerinstructie luidt:

  Het kan voorkomen dat de religie is ‘aangevinkt’ in een kolom met meerdere keuzemogelijkheden, zoals in het onderstaande voorbeeld. Neem in dit geval de religie over zoals deze bovenaan de ‘aangevinkte’ kolom is vermeld.

  Zoals het nu is verwoord wordt het er niet duidelijker op. Andere, misschien betere mogelijkheid is om te schrijven:

  Voor kolommen met een keuzemogelijkheid: zie de Invoerinstructie.

  Een andere optie is om dit in zijn geheel weg te laten. Het komt namelijk slechts sporadisch voor.

 • dac

  dac

  Zou volledigheidshalve vermelden dat uitsluitend bij vermelding Religie door middel van "aanvinken" idem beschouwd moet worden als bovenstaande vermelding overnemen.

  Als echter de Religie vermeld wordt door middel van omschrijvingen voeren we niets in bij Id(em) enz.

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  Foort en Dac, ik denk dat het wel duidelijk is, en Dac zoals jij het omschrijft snapt niemand er meer iets van, ben ik bang. Maar ik heb het aangepast met een verwijzing naar pag. 8 van de invoerinstructie.