Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938

Help het Zeeuws Archief om de gegevens uit bevolkingsregisters beschikbaar te stellen voor iedereen met Zeeuwse roots en voor tal van onderzoekers!

Stand van zaken

 • 140.043 scans
 • 634 deelnemers

 • 53.633
  • 7.8% Onbruikbaar
  • 38.3% Dubbel ingevoerd
  • 37.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 46.1%
 • 52.695
  • 7.8% Onbruikbaar
  • 38.3% Dubbel ingevoerd
  • 37.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 45.4%
Meedoen aan dit project
 
Petra Sj

Petra Sj

Toevoegingen bij plaatsnamen

Beste Invoerders,

Even een puntje op de 'i'. Toevoegingen worden nogal eens over het hoofd gezien. In geval van twijfel: raadpleeg de - inmiddels behoorlijk lijvige - lijst op dit draadje.

De meest in het oog springende zijn:
- Middelburg; als Zeeland erbij staat, dit toevoegen (ook in België)
- Serooskerke, W. (voor Walcheren), S. voor Schouwen

N.b.: als er geen toevoeging staat, dan hoef je uiteraard niets in te voeren.

Bedankt!

Warme groet,
Peet.

 • dac

  dac

  Volledigheidshalve:

  In de invoerinstructie staat hierover:

  " Als er achter de plaatsnaam een nadere geografische aanduiding is geschreven (eiland, provincie, land), wordt deze weggelaten. Neem deze echter wel over als er geen plaatsnaam is vermeld.

  UITZONDERINGEN:

  • Koudekerke en Serooskerke: neem hier de nadere aanduiding van het eiland (Walcheren of Schouwen-Duiveland), indien vermeld, WEL over.

  • Middelburg in Zeeland en in België: neem hier de nadere aanduiding van het land (Nederland of België), indien vermeld, WEL over.

  • Overige dubbel voorkomende plaatsnamen binnen Nederland: neem ook hier de nadere aanduiding van bijvoorbeeld de provincie WEL over. Gebruik voor de dubbele plaatsnamen de lijst die in bijlage 1 is opgenomen."